WFC hỗ trợ doanh nghiệp đối mặt với thách thức và cơ hội trong bối cảnh mới

Ban Lãnh đạo Liên đoàn Phòng Thương mại Thế giới (WCF) đã họp bàn đưa ra cách thức hỗ trợ các doanh nghiệp đối mặt với những thách thức và cơ hội trong giai đoạn hiện nay.

Các thành viên tham gia kỳ họp trực tuyến Ban lãnh đạo Liên đoàn Phòng Thương mại thế giới (WCF) 

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc – Ủy viên Ban Lãnh đạo Liên đoàn Phòng Thương mại Thế giới (WCF) và Ban thư ký ICC Việt Nam đã tham dự kỳ họp trực tuyến Ban lãnh đạo Liên đoàn Phòng Thương mại thế giới (WCF) cùng với các lãnh đạo của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC), Liên đoàn các Phòng Thương mại Công nghiệp Châu Á Thái Bình Dương (CACCI) và Lãnh đạo của các Phòng Thương mại Quốc gia trên thế giới.

Tại kỳ họp, Ban Lãnh đạo Liên đoàn Phòng Thương mại Thế giới (WCF) đã thảo luận, đưa ra cơ chế thúc đẩy hợp tác và xây dựng mạng lưới toàn cầu của các Phòng Thương mại và cộng đồng doanh nghiệp của các nước tham gia. Qua đó giúp cho các doanh nghiệp MSMEs đối mặt với những thách thức cũng như các cơ hội của toàn cầu hóa, và đặc biệt là trong giai đoạn thế giới đang bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Thông qua việc thảo luận về kế hoạch hành động tầm cỡ toàn cầu và vai trò của các Phòng Thương mại với mục tiêu hỗ trợ hiệu quả cho công cuộc phục hồi kinh tế thế giới, WCF đã hình thành các Nhóm phụ trách chiến lược trong 05 lĩnh vực: sắp xếp và phối hợp hành động ICC / WCF; Công cụ và nền tảng để kết nối giữa các Phòng Thương mại; Kế hoạch tổ chức Đại hội các Phòng Thương mại Thế giới; Xây dựng Thương hiệu của Phòng Thương mại và ung dụng Phòng Thương mại 4.0.

Bên cạnh đó, các thành viên cũng tập trung thảo luận về một số vấn đề khác như hiện trạng và các khả năng để cải thiện dịch vụ thuận lợi hóa thương mại như hệ thống Sổ tạm quản ATA (ATA Carnet), hệ thống chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO)… với mong muốn nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý ATA Carnet và CO, đồng thời hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới, đặc biệt là các MSMEs.

Kỳ họp lần này cũng báo cáo về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội các Phòng Thương mại Thế giới (World Chambers Congress), dự kiến sẽ được tổ chức tại Dubai, UEA từ ngày 23-25 tháng 11 năm 2021.

Đây là sự kiện lớn nhất và duy nhất trên thế giới nơi Chủ tịch các Phòng Thương mại và CEO của các doanh nghiệp hàng đầu, cũng như Lãnh đạo của các tổ chức quốc tế và chính phủ, những học giả xuất chúng nhất và những bộ óc sáng giá nhất trên toàn cầu cùng gặp gỡ và đối thoại để thúc đẩy sự hợp tác hướng tới một tương lai thịnh vượng và có ý nghĩa hơn cho tất cả mọi người.

Nguồn: Diễn đàn Doanh Nghiệp

  • Sự kiện
  • Đào tạo