Vượt qua đại dịch -Chuyển đổi số để phục hồi và tăng trưởng sản xuất

Theo một khảo sát mà VCCI đã thựchiện về thực trạng Chuyển đổi sốcủa doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19 cho thấy, 3/4 các doanh nghiệp khảo sát đã quan tâm ứng dụng các công nghệ số trước tác động của đại dịch COVID19.
Chúng ta đã bước vào năm thứ ba của đại dịch COVID-19 và trước những diễn biến vẫn còn phức tạp hiện nay, chắc chắn việc sống chung với COVID-19 sẽ còn kéo dài. Đại dịch COVID-19 không chỉ mang lại những tác động tiêu cực đến sức khoẻ của người dân và doanh nghiệp mà còn tạo ra nhận thức mới, xu hướng chuyển dịch trong thị hiếu tiêu dùng, giao dịch thương mại mới trên nguyên tắc từ xa, hạn chế tiếp xúc; xuất hiện các ngành nghề kinh doanh trực tuyến mới dựa trên kinh tế số…

Hội thảo “Vượt qua đại dịch – Chuyển đổi số để phục hồi và tăng trưởng sản xuất”
do VCCI tổ chức diễn ra với hình thức trực tuyến

Chuyển đổi linh hoạt

Quãng thời gian sống chung với COVID-19 chính là thời điểm quan trọng, là “cú hích trăm năm”, để doanh nghiệp nhận ra tính ưu việt của chuyển đổi số và yêu cầu cấp bách hơn nữa của quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp.
Theo một khảo sát mà VCCI đã thực hiện về thực trạng Chuyển đổi số của doanh nghiệp trong bối cảnh COVID-19 cho thấy, 3/4 các doanh nghiệp khảo sát đã quan tâm ứng dụng các công nghệ số trước tác động của đại dịch COVID-19. Mặc dù tỷ lệ các doanh nghiệp lớn ứng dụng các công nghệ số cao hơn, tuy nhiên các DNNVV cũng đã dần bắt kịp kể từ khi có COVID-19 xuất hiện. Đáng chú ý, tỷ lệ các doanh nghiệp sản xuất chế biến ứng dụng các công nghệ số cao hơn so với các doanh nghiệp phi sản xuất. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng chỉ ra những điểm đáng lưu tâm khi mà công nghệ số chỉ được doanh nghiệp chủ yếu áp dụng đối với các hoạt động quản trị, logistic, marketing, bán hàng,… trong khi khâu quan trọng nhất là sản xuất lại chưa thực sự được chú trọng.

Thay đổi tư duy

Để chuyển đổi số thành công, doanh nghiệp không thể chỉ đầu tư mua sắm ứng dụng các thiết bị và công nghệ số mà quan trọng hơn là phải đổi mới tư duy, đổi mới mô hình kinh doanh, xác lập mô hình quản trị dựa trên công nghệ số. Đổi mới tổ chức dự trên nền tảng văn hoá sáng tạo sẽ là động lực cho quá trình chuyển đổi số. Có thể nói, việc phải đổi mới mô hình kinh doanh chính là rào cản lớn nhất cho quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, bên cạnh các khó khăn khác liên quan đến nguồn lực tài chính, năng lực công nghệ, lựa chọn giải pháp tối ưu và tìm kiếm các đối tác tin cậy.

Với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, VCCI đã luôn có nhiều hoạt động để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Đại hội VCCI lần thứ 7 diễn ra vào cuối năm 2021 đã xác định ra 6
nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, trong đó việc hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số của doanh nghiệp được xác định là một trong 3 đột phá chiến lược của VCCI trong nhiệm kỳ 2021-2026. VCCI cam kết thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Đây là nhóm ngành có yêu cầu đặc biệt về khả năng làm chủ công nghệ và kỹ thuật trong sản xuất, là động lực cho quá trình chuyển đổi số trong sản xuất – kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dịch chuyển theo chiều sâu.

  • Sự kiện
  • Đào tạo