VCCI-HCM tìm chuyên gia nghiên cứu xây dựng nghiên cứu trong chuỗi giá trị ngành tôm và lúa gạo về việc thực hiện các chính sách, chiến lược liên quan đến CSR, biến đổi khí hậu, kinh doanh bao trùm và các nhu cầu hỗ trợ của các bên liên quan trong chuỗi giá trị ngành tôm và lúa gạo

I. Giới thiệu chung:

-Trong nhiều năm qua, ngành tôm đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu thủy sản Việt Nam ra thế giới. Hàng năm ngành tôm đóng góp khoảng 40-45% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Việt Nam đã trở thành quốc gia cung cấp tôm đứng thứ hai trên thế giới với giá trị xuất khẩu chiếm 13-14% tống giá trị xuất khẩu tôm của toàn thế giới.

-Từ khi bắt đầu phát triển vào đầu những năm 1990, ngành tôm Việt Nam đã phát triển cả về quy mô và quản lý kỹ thuật, cũng như năng lực về quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc.

-Đối với ngành gạo, ngành gạo luôn là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Hằng năm, lượng gạo của Việt Nam xuất khẩu chiếm khoảng 15% tổng lượng gạo xuất khẩu trên thế giới. Năm 2019, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6,5 triệu tấn lúa gạo, tiếp tục đứng vị trí thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo.

-Để giúp cho việc hỗ trợ chuỗi cung ứng ngành tôm xây dựng những kế hoạch, chiến lược phát triển bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn về lao động, môi trường khi Việt Nam hội nhập quốc tế, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM phối hợp với tổ chức Oxfam tiến hành khảo sát nghiên cứu việc thực hiện các chính sách, chiến lược liên quan đến CSR, biến đổi khí hậu, kinh doanh bao trùm và các nhu cầu hỗ trợ của các bên liên quan trong chuỗi giá trị.

II. Mục tiêu:

– Xác định các DN vừa và nhỏ mới (từ 4-6 DN) đang hoạt động trong chuỗi tôm và lúa gạo & chuỗi liên kết của các DN này (các HTX mà DN đang thu mua ở đâu, thu mua trực tiếp hay gián tiếp, thu mua ở vùng nào,…). Các DN này khác với các DN mà các đối tác đang phối hợp với Oxfam triển khai các hoạt động hỗ trợ

– Phát hiện thực trạng của việc xây dựng các chiến lược, chính sách về trách nhiệm xã hội, biến đổi khí hậu, kinh doanh bao trùm,… trong chuỗi giá trị của các DN mới này

– Đánh giá các tác động của việc toàn cầu hóa đến việc áp dụng các chính sách về trách nhiệm xã hội, môi trường, lao động đến các bên liên quan trong chuỗi

– Đánh giá các cơ hội, nhu cầu của DN trong ngành để VCCI HCM xây dựng các chương trình hỗ trợ cho các DN mới trong chuỗi giá trị ngành tôm và lúa gạo

III. Yêu cầu công việc:

Chuyên gia xây dựng tài liệu sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

– Thu thập và nghiên cứu các tài liệu liên quan tới chuỗi giá trị ngành tôm và lúa gạo, trách nhiệm xã hội, thích ứng biến đổi khí hậu, kinh doanh bao trùm của DN; các tài liệu liên quan tới pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, hóa chất, pháp luật lao động, và tiêu chuẩn lao động quốc tế, các tài liệu về lao động và tuyên bố, quy tắc quốc tế liên quan tới ngành, và các tài liệu, tiêu chuẩn khác có liên quan

– Tổng hợp, xây dựng báo cáo nghiên cứu và bài trình bày powerpoint đi kèm

IV. Thời gian thực hiện:

Từ ngày 30/05/2021 – 30/06/2021

V. Yêu cầu chuyên gia:

– Có từ 8-10 năm kinh nghiệm làm báo cáo nghiên cứu cho các dự án phát triển

– Ưu tiên có kinh nghiệm, kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực lao động, trách nhiệm xã hội, kinh doanh bao trùm và kiến thức về các Hiệp định thương mại tư do trong chuỗi giá trị ngành tôm và lúa gạo

– Thành thạo tiếng Anh, Việt

– Có kinh nghiệm thực hành nghiên cứu và giảng dạy cho doanh nghiệp

– Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Word, Microsoft Powerpoint

VI. Kinh phí:

– Kinh phí thực hiện nghiên cứu được áp dụng theo định mức ngày công của dự án

VII. Nộp đề xuất:

– Tư vấn có quan tâm đến việc thực hiện nghiên cứu này cần gửi đề xuất qua email đến địa chỉ: thanh.nguyen@vcci-hcm.org.vn trước ngày 30/05/2021

– Hồ sơ bao gồm:

+ Lý lịch trích ngang (CV) của chuyên gia

+ Đề xuất cho nghiên cứu

+ Đề xuất kinh phí

LƯU Ý: Chúng tôi chỉ thông báo đến những chuyên gia được lựa chọn

  • Sự kiện
  • Đào tạo