[vccitranslate]

Văn phòng Chính phủ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về cải cách thủ tục hành chính

Sáng 28/8, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về cải cách thủ tục hành chính giữa VPCP với Bộ Ngoại giao và Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Đại sứ Gareth Ward cùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Lễ ký kết có sự tham dự của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng; Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Gareth Ward cùng đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, các thành viên của Tổ Công tác Thủ tướng Chính phủ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam…

Bản ghi nhớ được ký kết giữa 3 cơ quan: VPCP Việt Nam do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng làm đại diện; Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh và Bắc Ireland do Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Gareth Ward làm đại diện và Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland do ông Graham Russel, Giám đốc điều hành Cục Thực thi quy định quốc tế làm đại diện.

Tại lễ ký kết sáng nay, đại diện cho Bộ Ngoại giao và Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Đại sứ Gareth Ward cùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa VPCP, Bộ Ngoại giao và Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland có mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác trong bảo đảm thực thi cải cách thủ tục hành chính tại Việt Nam trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên, pháp luật quốc gia và các điều ước quốc tế mà Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland là thành viên.

Bản ghi nhớ gồm 7 điều, trong đó quy định phạm vi, hình thức hợp tác, hỗ trợ và những vấn đề liên quan đến hợp tác, hỗ trợ trong bảo đảm thực thi cải cách thủ tục hành chính tại Việt Nam, nâng cao năng lực của cán bộ nhà nước trong việc kết nối và tham vấn với khối tư nhân, tăng cường kỹ năng phản biện và tham vấn về cải cách quy định hành chính cho cơ quan nhà nước.

Tại lễ ký kết, Đại sứ Gareth Ward cho biết, Bản ghi nhớ hợp tác này nằm trong khuôn khổ Quỹ Thịnh vượng của Chính phủ Anh hỗ trợ một số quốc gia đối tác trong việc tăng cường cải cách và phát triển kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo và phát triển toàn diện.

Theo Đại sứ, Vương quốc Anh tự hào nằm trong 10 nước có chỉ số minh bạch quốc tế và chỉ số sáng tạo toàn cầu, đây là điều kiện chính và cũng là tiêu chí để Vương quốc Anh có thể giúp một số các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây cũng là chương trình nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng thành phố thông mình, hỗ trợ trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh…

Cũng theo Đại sứ, Việt Nam là một trong những quốc gia có mức tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trên thế giới. Việt Nam cũng là đối tác quan trọng trong nhiều chương trình hành động của Vương quốc Anh, Đại sứ chia sẻ sự vui mừng vì nước Anh đã có nền tảng vững chãi để hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện các ưu tiên đặt ra.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Bản ghi nhớ hợp tác giữa ba cơ quan là dấu ấn thể hiện sự nỗ lực, cam kết mạnh mẽ và mong muốn hợp tác, hỗ trợ của các bên trong triển khai cải cách thủ tục hành chính tại Việt Nam, mà minh chứng sinh động đó chính là hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cải cách quy định của Anh ngay sau lễ ký kết cũng như những hoạt động sẽ được triển khai trong năm 2019 và năm 2020 khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN.

Nhấn mạnh về việc Việt Nam đang trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho rằng một trong những yếu tố khích lệ quyết tâm này là sự hợp tác, chia sẻ của bạn bè quốc tế, trong đó có Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP tin tưởng, với quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ, hiệu quả của bạn bè quốc tế nói chung, của Chính phủ Vương quốc Anh và Bắc Ireland nói riêng, trực tiếp là Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp, Quỹ Thịnh vượng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Việt Nam sẽ đạt được những kết quả tích cực hơn nữa trong triển khai cải cách thủ tục hành chính.

Bản ghi nhớ hợp tác về cải cách thủ tục hành chính có hiệu lực kể từ ngày các bên tham gia ký kết, các hoạt động cụ thể dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày ký kết, kết thúc vào 31/3/2021và có thể được gia hạn trong thời gian kế tiếp.

Theo baochinhphu.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo