[vccitranslate]

Từ năm 2021, doanh nghiệp được tự quyết định thang lương

Theo quy định tại Bộ Luật lao động được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV vừa được Chủ tịch nước ký lệnh công bố, từ năm 2021, Nhà nước chỉ ban hành mức lương tối thiểu.

Bộ Luật lao động vừa được Chủ tịch nước ký lệnh công bố đã mở rộng áp dụng một số quy định của Bộ luật đối với cả người lao động không có quan hệ lao động, một số nội dung được áp dụng cho toàn bộ lực lượng lao động xã hội khoảng 55 triệu người. Bộ Luật lao động mới đã quy định tuổi nghỉ hưu chung trong điều kiện lao động bình thường, nam nghỉ hưu ở tuổi 62 (vào năm 2028) và nữ ở tuổi 60 (vào năm 2035) theo lộ trình mỗi năm tăng 3 tháng đối với nữ và 4 tháng đối với nam kể từ năm 2021.

Văn phòng Chủ tịch nước vừa công bố 11 luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

“Chính phủ sẽ có Nghị định quy định chi tiết về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu” – Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung – cho biết.

Một số nội dung đáng chú ý được quy định trong Bộ Luật lao động lần này gồm nới trần làm thêm giờ theo tháng từ 30h/tháng lên 40h/tháng, đồng thời quy định cụ thể các trường hợp được làm thêm giờ đến 300h/năm; bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ liền kề trước hoặc sau ngày Quốc khánh; Nhà nước nay sẽ chỉ ban hành mức lương tối thiểu, người sử dụng lao động tự quyết định chính sách tiền lương (gồm cả thang, bảng lương) trên cơ sở tham vấn với tổ chức đại diện người lao động.

Đặc biệt, quy định mới bảo đảm sự tự do giao kết hợp đồng với việc từ nay người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do mà chỉ phải báo trước cho người sử dụng lao động.

Nhiều nội dung kinh tế quan trọng đã được xây dựng trong các luật vừa được Chủ tịch nước ký lệnh công bố. Theo đó Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước đã khắc phục khoảng trống về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước tại Luật Xử lý vi phạm hành chính với quy định Kiểm toán Nhà nước được xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trong khi đó Luật Chứng khoán đưa ra quy định Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán có thể bị xử phạt tối đa là 3 tỷ đồng với tổ chức và 1,5 tỷ đồng với tổ chức cá nhân.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã đưa ra những sửa đổi về quy định về thời hạn của thị thực, thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT cấp cho nhà đầu tư nước ngoài theo hướng nhà đầu tư có vốn góp giá trị dưới 3 tỷ đồng chỉ được cấp thị thực có thời hạn không quá 1 năm, nhà đầu tư có giá trị vốn góp từ 100 tỷ đồng trở lên được cấp thẻ tạm trú đến 10 năm.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, quy định như trên nhằm khắc phục tình trạng lợi dụng góp số vốn nhỏ để hợp thức hóa việc ở lại Việt Nam lâu dài.

Luật này cũng quy định việc cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu bằng thời hạn thị thực. Theo đó thị thực du lịch có thời hạn trên 30 ngày thì cấp tạm trú 30 ngày để hạn chế tình trạng người nước ngoài lợi dụng sự thông thoáng của việc cấp thị thực du lịch (đến 3 tháng) để vào Việt Nam hoạt động vi phạm pháp luật như tội phạm công nghệ cao, lao động không phép, kinh doanh du lịch trái pháp luật.

Theo Báo Công thương

  • Sự kiện
  • Đào tạo