TP. HCM triển khai lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(HMC) – Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM vừa có văn bản số 688/STNMT-PC (xem chi tiết) về triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn TP. HCM.

Theo đó, ngày 19/1/2023, UBND TP. HCM ban hành Quyết định số 260/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn TP. HCM. Nhằm thực hiện nội dung nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM cung cấp nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các tài liệu có liên quan: TẠI ĐÂY

Các cơ quan, đơn vị và Nhân dân có thể góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bằng văn bản (bản giấy hoặc thư điện tử). Bản giấy gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM theo địa chỉ: Số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM; thư điện tử gửi vào hộp thư: pc.stnmt@tphcm.gov.vn. Thời gian lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) kéo dài đến 17h00 ngày 15/3/2023.

Theo Trung Tâm Báo Chí TP. Hồ Chí Minh.

  • Sự kiện
  • Đào tạo