[vccitranslate]

Tìm đối tác thực hiện bài nghiên cứu về Tác động của phương tiện truyền thông đến sự lựa chọn nghề nghiệp của HS phổ thông

Phương tiện truyền thông hiện đóng một vai trò rất quan trọng trong việc lan tỏa thông tin đến cộng đồng, đặc biệt có sức ảnh hưởng lớn đến giới trẻ ngày nay. Đây cũng được xem là kênh truyền tải và tương tác thông tin phong phú nhất với nhiều hình thức.

Nhằm đánh giá tác động của các loại hình phương tiện truyền thông đến sự lựa chọn nghề nghiệp của HS phổ thông, Chi Nhánh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI – HCM) có nhu cầu tìm đối tác thực hiện bài nghiên cứu sau:

  • Chủ đề: “Tác động của phương tiện truyền thông đến sự lựa chọn nghề nghiệp của HS phổ thông”
  • Mục đích: Bài nghiên cứu sẽ xác định được các loại hình phương tiện và hoạt động truyền thông ảnh hưởng đến quyết định khi lựa chọn con đường sự nghiệp của các bạn trẻ; đồng thời đánh giá được mức độ các nhân tố này tác động đến các em học sinh trong quá trình lựa chọn và kênh thông tin/ hoạt động yêu thích của các em khi tìm hiểu về nghề nghiệp. Kết quả phân tích từ bài nghiên cứu sẽ là nền tảng để xây dựng các kế hoạch hoạt động với đối tượng là các nhân tố gây ảnh hưởng và quan điểm cũng như cách tác động của các nhân tố này lên các em học sinh.
  • Thời gian thực hiện: Tháng 8/2017 – 11/2017

Các tổ chức có chuyên môn phù hợp, mong muốn hợp tác để thực hiện đề tài nghiên cứu nói trên hoặc có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ trước ngày 11/08/2017:
Văn phòng giới sử dụng lao động, VCCI-HCM ĐT: 08. 3932 5169; Fax: 08.3932 1790
C. Trang – DĐ: 0125 3388 568; Email: trang.diu@vcci-hcn

  • Sự kiện
  • Đào tạo