[vccitranslate]

Thông báo: Tổ cấp C/O VCCI-HCM hoạt động bình thường trở lại từ Thứ 5, ngày 22/7/2021

Sau thời gian tạm ngưng cấp C/O từ ngày 19/7/2021 để phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, tổ cấp C/O VCCI-HCM hoạt động bình thường trở lại từ Thứ 5, ngày 22/7/2021.

  • Sự kiện
  • Đào tạo