[vccitranslate]

Tỷ giá hối đoái – 14 giải pháp phòng ngừa và hạn chế tổn thất đối với kinh doanh thương mại quốc tế do rủi ro tỷ giá biến động

Chi nhánh VCCI.HCM trân trọng kính mời tham dự khóa đào tạo chuyên đề:

       “Tỷ giá hối đoái – 14 giải pháp phòng ngừa và hạn chế tổn thất đối với kinh doanh 
          thương mại quốc tế do rủi ro tỷ giá biến động “
  • Thời gian : Hai ngày 14-15 / 07 /2011   ( 8h30-11h30, 13h30-16:30)
  • Địa điểm : VCCI–HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM
  • Nội dung :  
–  Khái niệm chung về tỷ giá hối đoái và học thuyết ngang giá sức mua – PPP cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái .
–  Các yếu tố chủ yếu tác động đến sự biến động của tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế mở.
–   Bộc lộ rủi ro và  các phép nhận dạng bộc lộ rủi ro hối đoái
–   Các phương pháp dự đoán, phòng ngừa và hạn chế thiệt hại do tỷ giá hối đoái biến động trong kinh doanh
  • Giảng viên :  Giáo sư  Đinh Xuân Trình : Nhà giáo ưu tú, Giảng viên cao cấp Đại học Ngoại Thương, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh VCCI.
  • Phí tham dự : 800.000đ/người    (Bao gồm: Học phí, tài liệu, giấy chứng nhận, giải khát..)
Liên hệ thông tin và đăng ký tham dự:  
VCCI.HCM, Hội đồng Doanh Nhân Nữ VN
Tel. : (08) 39325167, 0903 646 080    
Fax : (08) 39325472    
Email: nglanhuong@vcci-hcm.org.vn
 

  • Sự kiện
  • Đào tạo