[vccitranslate]

Triển lãm trực tuyến tỉnh Giang Tô ( Trung Quốc ) lĩnh vực môi trường xử lý nước thải- chất thải

  • Mục tiêu: Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác và cơ hội kinh doanh mới trong năm 2021, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI) phối hợp với công ty Tổ chức Hội chợ Triển lãm Quốc tế Giang Tô (Trung Quốc) tổ chức chương trình: TRIỂN LÃM TRỰC TUYẾN TỈNH GIANG TÔ – TRUNG QUỐC LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG – XỬ LÝ NƯỚC THẢI – XỬ LÝ CHẤT THẢI
  • Thời gian: Tùy chọn từ 09h00 đến 16h30 các ngày ngày 31/5 – 4/6/2021. Doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều lịch hẹn vào nhiều ngày khác nhau.
  • Nội dung: Doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội giao lưu trực tiếp với doanh nghiệp Giang Tô cung cấp sản phẩm: máy móc thiết bị, hóa chất xử lý nước, xử lý chất thải, rác thải, bảo vệ môi trường, nhà vệ sinh công cộng… Đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp Việt Nam cập nhật thông tin về thị trường và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.   
  • Đối tượng tham gia: Tất cả các doanh nghiệp quan tâm đến sản phẩm trên của tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) xin vui lòng đăng ký tham dự qua link bên trên hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi trước ngày 21/5/2021.
  • Phí tham dự: Miễn phí
  • Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/LWiTB1TZs6jzVQNC8

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 20/05/2021
Phòng Giao dịch Quốc tế, VCCI-HCM
ĐT: 028. 3932 7301; Fax: 028.39325472
Anh Vinh – Email: hongocvinh@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo