Tọa đàm “Thực trạng, Định hướng và Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ cho Khu/ Cụm công nghiệp, Cụm liên kết ngành tại các tỉnh, thành phía Nam”

Ngành công nghiệp hỗ trợ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển công nghiệp Việt Nam. Bên cạnh sự hỗ trợ của Chính phủ, các doanh nghiệp cần tăng cường tìm hiểu, hợp tác trong việc xây dựng mạng lưới, tham gia vào các chuỗi giá trị công nghiệp,…Nhằm giải quyết khó khăn về mặt bằng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, cũng như phát triển kinh tế địa phương, kinh tế vùng, Chính phủ đã khuyến khích thành lập các khu cụm công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khu/ Cụm công nghiệp phía Nam, trao đổi kinh nghiệm và mô hình Khu/ Cụm công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như đề xuất những chính sách phù hợp cho phát triển cụm công nghiệp tại địa phương là rất cần thiết.

Trong khuôn khổ thực hiện Đề án: Chương trình hỗ trợ phát triển và quản lý các Khu/ Cụm công nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thịnh Vượng (VP Bank) tổ chức buổi tọa đàm: “Thực trạng, Định hướng và Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ cho Khu/ Cụm công nghiệp, Cụm liên kết ngành tại các tỉnh, thành phía Nam”.

  • Thời gian: Ngày 23/10/2014 (08:30 – 11:30)
  • Địa điểm: Hội trường lầu 10, Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
  • Nội dung chương trình: vui lòng xem file đính kèm
  • Đối tượng tham dự: Các Ban quản lý Khu/ Cụm Công nghiệp, Các Doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phía Nam quan tâm tham dự
  • Phí tham dự: Miễn phí

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 20/10/2014:
Phòng Hội viên và Đào tạo (VCCI-HCM)
ĐT: 08.3932 5149       Fax: 08.3932 5472
DĐ: 0909 738 795 (C.Thủy)
Email: thuythanh.do.vcci@gmail.com

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo