[vccitranslate]

Thiết kế và quản trị chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong hội nhập và toàn cầu hoá

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh tại Tp. HCM trân trọng kính mời quý vị tham dự khóa học, trang bị những kiến thức cơ bản nhất về logistics, dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng, giúp học viên nắm được cách thiết kế và đánh giá chuỗi cung ứng của doanh nghiệp của mình, để từ đó có các giải pháp thích hợp trong quá trình kinh doanh thích ứng với những đòi hỏi mới trong quá trình hội nhập và toàn cầu hoá kinh tế của Việt nam 
Thời gian   :  3 ngày, 14-16/03/2012 (8:00 – 16:30)
Giảng viên : Tiến sỹ Lê văn Bảy, nguyên giảng viên Đại học Ngoại Thương, Giám đốc các công ty XNK, chuyên viên cao cấp của công ty Logistics nước ngoài. Ông là người tham gia viết đề tài Logistics cho Tp. Hồ Chí Minh, thiết kế chính và giảng dạy cho các Viện Logistics và nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước như FORD Auto, thuỷ tinh pha lê Việt Tiệp, Liên doanh ren ống Việt Nhật, Dầu khí Việt Xô…
Địa điểm :   Hội trường VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM 
Học phí   :   1,400.000đ/học viên (Hội viên VCCI: 1,300,000đ/học viên)
Đối tượng :  Lãnh đạo và cán bộ quản lý của các doanh nghiệp có liên quan đến logistic và chuỗi cung ứng.
Nội dung :
Nắm vững những kiến thức cơ bản về Logistics, dịch vụ Logistics và mối quan hệ với chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.
Hiểu rõ về chuỗi cung ứng, các loại chuỗi cung ứng và lợi thế mà doanh nghiệp có được khi quản trị chuỗi cung ứng của mình một cách hiệu quả.
Nắm rõ những yêu cầu khi thiết kế chuỗi cung ứng và các chỉ tiêu đánh giá.
Nâng cao tầm nhìn và nhận thức về quản trị kinh doanh của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế và toàn cầu hoá 
Nội dung chính: 
1. Tổng quan về Logistics và chuỗi cung ứng
1.1. Đại cương về logistics và dịch vụ logistics 
       Quá trình phát triển logistics 
       Mục đích của logistics
       Hạ tầng của logistics 
       Chức năng của logistics
       Phân loại logistics 
       Logistics và Supply chain
1.2. Thuê ngoài dịch vụ Logistics 
        Khái niệm dịch vụ logistics 
        Phân loại các nhà cung cấp dịch vụ Logistics.
        Phương pháp đánh giá và chọn lựa nhà cung cấp dịch vụ Logistics
2. Những kiến thức cơ bản về chuỗi cung ứng
2.1. Khái niệm chuỗi cung ứng
2.2. Những nội dung cơ bản trong chuỗi cung ứng
2.3. Quy trình và những nhân tố trong chuỗi cung ứng 
2.4. Quản trị các nhân tố trong chuỗi cung ứng 
2.5. Chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị
3. Phân loại chuỗi cung ứng
3.1. Theo nguyên lý đẩy kéo
3.2. Theo phương thức tiếp cận và dịch vụ khách hàng
        Chuỗi cung ứng Lean (Tinh giản)
        Chuỗi thích nghi (Adaptive Supply Chain)
        Chuỗi cung ứng mật thiết (Intimate Supply Chain)
3.3. Theo quan điểm bảo vệ môi trường
3.4. Theo hướng dịch chuyển hữu hình của dòng sản phẩm
3.5. Theo hướng tiếp cận điều chỉnh hoàn thiện SC
4. Lợi thế cạnh tranh từ SCM (Competitive Advantage)
5. Nguyên tắc thiết kế và các bước hoạch định chuỗi cung ứng 
5.1. Nguyên tắc thiết kế 
        Nguyên tắc 1:Yếu tố chung cho dòng sản phẩm 
        Nguyên tắc 2: Module chức năng chung 
        Nguyên tắc 3: Tính toàn cầu của đặc điểm và thuộc tính sản phẩm 
        Nguyên tắc 4:Trì hoãn 
5.2. Các bước hoạch định SC
        Bước 1: Xây dựng đúng mô hình hoạch định
        Bước 2: Xây dựng chi tiết hoạch định chiến lược chuỗi cung ứng: từ SCOR đến SCOR 
        Bước 3: Xác định những khoảng trống giữa năng lực và yêu cầu
        Bước 4:Điều chỉnh và bổ sung, hoàn thiện.
6. Mô hình tham chiếu hoạt động chuỗi cung ứng (SCOR)
6.1. Mô hình chuỗi cung ứng và các cấu thành cơ bản
6.2. Lịch sử hình thành SCOR
6.3. Các cấp đô của mô hình SCOR và chuẩn đo lường
6.4. Phân tích các hoạt động chính trong chuỗi (Lập kế hoạch, Tìm nguồn cung ứng -mua hàng; Sản xuất; Phân phối)
6.5. Một số phân tích và phương pháp kỹ thuật ứng dụng trong SCM (Dự báo nhu cầu; Kế hoạch tổng hợp; Định giá sản phẩm; Vấn đề khuyến mãi; Quản lý tồn kho; Mô hình đặt hàng kinh tế EOQ; Bán chịu)
7. Bảy nguyên tắc trong quản trị chuỗi cung ứng
7.1. Phân khúc khách hàng dựa trên nhu cầu
7.2. Cá biệt hóa mạng lưới logistics
7.3. Lắng nghe những tín hiệu của nhu cầu thị trường để lên kế hoạch phù hợp
7.4. Khác biệt hóa sản phẩm gần hơn với khách hàng
7.5. Tìm kiếm nguồn cung một cách có chiến lược
7.6. Phát triển chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin trong suốt chuỗi cung ứng
7.7. Áp dụng các hệ thước đo hiệu quả theo nhiều kênh
8. Logistics và chuỗi cung ứng trong kinh doanh toàn cầu – Trở ngại và Giải pháp
 
Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, VCCI-HCM
ĐT: 08.39320033/39325170; Fax: 08.39325472
Chị Trịnh Thu An; Email:antrinhthu@vcci-hcm.org.vn
 
 
 
 

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo