[vccitranslate]

Tập huấn các chính sách thuế mới ban hành và giải đáp thắc mắc

Nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các quy định mới về Thuế TNDN, Thuế GTGT, hóa đơn chứng từ và các chính sách mới của Nhà nước về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, Chi nhánh Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam tại TP. HCM sẽ tổ chức khóa “Tập huấn các chính sách thuế mới ban hành và giải đáp thắc mắc”:

  • Thời gian: Ngày 11-12/9/2014 (8:30-16:30)
  • Địa điểm: Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3.
  • Giảng viên: Ông Phạm Thanh Phong, Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ, Cục thuế TP. HCM
  • Nội dung chính:

–    Hướng dẫn Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, TT số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, TT số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và TT số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC… về cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế (có hiệu lực thi hành ngày 1/9/2014).
–    Nghị quyết 63/2014/NQ-CP ngày 25/8/2014 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển doanh nghiệp.
–    Hướng dẫn nội dung mới của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ 01/6/2014).
–    Hướng dẫn nội dung mới củaThông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (có hiệu lực thi hành từ ngày 02/8/2014, áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi).
–    Hướng dẫn nội dung mới của Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (có hiệu lực từ 1/1/2014).
–    Hướng dẫn Nội dung mới Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 về thuế nhà thầu áp dụng ngày 1.10.2014 (thay thế thông tư số 60/2012/TT-BTC về thuế nhà thầu).

  • Đối tượng tham dự: Lãnh đạo doanh nghiệp, các cán bộ quản lý kế toán, tài chính và các cán bộ nghiệp vụ…
  • Học phí: 1.100.000đ/học viên, Hội viên VCCI: 1.000.000/học viên (bao gồm: tài liệu, giải khát, chứng nhận). DN đăng ký 03 người sẽ được miễn phí 01 người thứ 4.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, VCCI-HCM
ĐT : 08.39325170/ 0912363838 (A. Dũng)
Fax: 08.39325472; Email: chuvandung@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo