[vccitranslate]

Quản trị kho hàng

Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn quản lý kho hàng nắm vững các nguyên tắc và kỹ thuật quản lý kho hiện đại ,không còn tình trạng thất thoát hàng hóa và mất thì giờ trong việc kiểm kê kho hàng ngày; và giúp cấp quản lý doanh nghiệp điều tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiết kiệm được thời gian tăng hiệu suất  và hiệu quả kinh tế. VCCI-HCM tổ chức khóa học đào tạo “Quản trị kho hàng”

  • Thời gian   :   3 ngày , từ  17-19/08/2011  ( 8h30-16:30)
  • Địa điểm    :   VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
  • Nội dung    :  

              1.    Tổ chức hệ thống kho hàng
              2.    Kỹ thuật chất xếp hàng trong kho
              3.    Bảo quản hàng hóa trong kho
              4.    Tổ chức hệ thống kiểm kê tồn kho và hiệu quả kinh tế trong quản lý kho
              5.    Những qui tắc trong vận hành quản trị kho hàng
              6.    Quản lý hành chánh kho hàng : Sổ sách chứng từ, Thể thức lưu trữ hồ sơ
          7.    Quản trị rủi ro và biện pháp phòing ngừa trong Quản lý kho (Bãi, Kho kệ, Container)

  • Học phí: 1.100.000đ/người
  • Giảng viên : TS Phan Thanh Lâm, nguyên Giảng viên Đại học TP. HCM.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: Hội đồng Doanh Nhân Nữ Việt Nam VCCI-HCM
ĐT : (08) 39325167   
Fax : (08) 39325472 
Gặp C.Hương ;  DĐ : 0903 646 080  
Email: nglanhuong@vcci-hcm.org.vn

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo