Quản trị Hành chánh nhân sự nâng cao – Giải pháp Quản trị doanh nghiệp hiện đại – Quản trị dự án hiệu quả

1.   Chủ đề : Quản trị Hành chánh nhân sự nâng cao

  • Thời gian: 02-03/04/2015
  • Nội dung:

1.   Quản trị hành chánh và nhân sự dưới góc độ hiện đại
2.   Quản trị rủi ro trong nhân sự và giải pháp khắc phục. Áp dụng thẻ điểm cân bằng (the balanced score card) trong quản trị nguồn nhân lực
3.   Phương pháp đánh giá năng lực theo động thái ứng xử
4.   Giải quyết tranh chấp, bất đồng trong lao động

 2.   Chủ đề:  Giải pháp Quản trị doanh nghiệp hiện đại

  • Thời gian: 21-22/04/2015
  • Nội dung:

1.   Quản trị điều hành ảnh hưởng đến tổ chức và lãnh đạo như thế nào?
2.   Quản trị nhân sự cốt lõi và phát triển nhân viên thay đổi theo thời gian
3.   Quản trị Marketing và Dịch vụ khách hàng trong xu hướng hiện nay
4.   Những kỹ năng tạo nên người lãnh đạo thế hệ mới : Tầm nhìn, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Tư duy chiến lược, Tư duy đột phá….

3.   Chủ đề : Quản trị dự án hiệu quả

  • Thời gian: 06-07/05/2015
  • Nội dung:

1. Thiết kế, phân tích chọn lựa dự án (thị trường, nhân sự, tài chính, nhận diện rủi ro…)
2. Lập Kế hoạch; Thực hiện; Kiểm soát dự án; Xác định quỹ thời gian thực hiện dự án hiệu quả
3. Kết thúc dự án : một cách tốt nhất để tránh dẫn đến các nguyên nhân tiêu cực ảnh hưởng đến kết quả dự án.

Phí tham dự: 1.100.000/người/chủ đề (bao gồm: học phí, tài liệu, giải khát,…)
Địa điểm: VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TPHCM
Ưu đãi: Miễn phí tham dự người thứ 3 đối với doanh nghiệp là hội viên VCCI khi đăng ký 02 người/DN  hoặc 2 chủ đề/DN

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 14/02/2015:
Hội đồng doanh nhân nữ, VCCI-HCM  
ĐT: 08.39325167
Chị Trân – DĐ: 0903 158 852; Email: tranphan.vcci@gmail.com
Chị Hương – DĐ: 0903 646 080; Email: lanhuongvcci@gmail.com

  • Sự kiện
  • Đào tạo