Quản lý và chuyển đổi tổ chức

Nắm bắt được tình hình thực tế doanh nghiệp đang trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau, mỗi giai đoạn đều mang những đặc điểm riêng và tập trung vào các yếu tố phát triển nhất định. Giữa các giai đoạn phát triển này là thời kỳ “chuyển đổi” (transition), với những loại và mức độ khủng khoảng khác nhau.
 
Các nghiên cứu thực tiễn đã chỉ ra rằng các doanh nghiệp “thất bại” (tức, phải đóng cửa) thường là doanh nghiệp không vượt qua được các khủng khoảng trong thời kỳ chuyển đổi, nhất là thời kỳ chuyển đổi đầu tiên trong 5 năm đầu hoạt động.Vì vậy, để phát triển lâu dài và bền vững, các doanh nghiệp cần thiết phải hiểu mình đang ở giai đoạn phát triển nào? Đang chuẩn bị trải qua thời kỳ “chuyển đổi” nào và sẽ phải đương đầu với những khủng khoảng ra sao?  
 
Với sự hỗ trợ từ “Dự án nâng cao vai trò doanh nhân nữ trong phát triển kinh tế và thúc đẩy bình đẳng giới”, đồng thời nhằm giúp các Doanh nghiệp hiểu rõ thông tin, Hội đồng doanh nhân nữ – Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp VN tại TP.HCM (VCCI-HCM) phối hợp Công ty Tư vấn Quản lý và Chuyển đổi Tổ chức (T&C Consulting) tổ chức hội thảo chủ đề: “Quản lý và chuyển đổi tổ chức”
 
*Thời gian: Ngày 2/11/2012 (8h30:11h30)                         
*Địa điểm: VCCI-HCM, 171 Võ thị Sáu, Q.3, Tp. HCM
*Giảng viên: Ths VŨ VĂN TUẤN – Chuyên gia tư vấn, Giám đốc điều hành của Công ty T&C – Giảng viên Đại học Kinh tế quốc dân
                       Giáo viên giảng Quản lý nhân sự cho chương trình Henley MBA của Anh Quốc tại Việt nam.
*Học phí: MIỄN PHÍ 
*Mục tiêu chương trình
 – Nhận biết một cách khoa học & khách quan giai đoạn phát triển của doanh nghiệp trên cơ sở 
    xem xét đặc thù của các yếu tố khác nhau của doanh nghiệp
– Phân tích dự đoán những “khủng hoảng” về phát triển tổ chức mà doanh nghiệp có thể sẽ phải 
   trải qua tong tương lai gần
– Lên kế hoạch quản lý & chuyển đổi thành công các giai đoạn phát triển của Doanh nghiệp. 
*Nội dung:
1.  Đánh giá mức độ hiệu quả của các yếu tố tổ chức và ảnh hưởng của các yếu tố này đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp
2.  Xác định giai đoạn phát triển của Doanh nghiệp.
3.  Lập kế hoạch chuyển đổi tổ chức
*Đối tương tham dự : Thành phần hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, Trưởng/phó phòng; Cán bộ nghiệp vụ…
*Lưu ý: Hạn gửi phiếu đăng ký tham dự đến ngày 26/10/2012 (theo mẫu gửi kèm). 
Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:

Phòng Hội viên và Đào tạo, VCCI-HCM
ĐT: 08. 39325149, 39325167 – 0909738795; Fax: 08.39325472
Email: tramnguyenvcci@gmail.com; thanhthuydohb@yahoo.com

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo