[vccitranslate]

Phát triển quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng về nâng cao khả năng cạnh tranh, cùng với thách thức làm thế nào để duy trì mối quan hệ lao động (QHLĐ) hài hòa giữa người sử dụng lao động với người lao động để giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công, nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống cho người lao động và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Nhằm cập nhật thông tin về tình hình quan hệ lao động tại Việt Nam, chia sẻ về một số chương trình, hoạt động hỗ trợ phát triển quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, xây dựng mạng lưới đối tác về quan hệ lao động để triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo về các kỹ năng trong QHLĐ như kỹ năng thương lượng, đàm phán trong QHLĐ, kỹ năng hòa giải, an toàn vệ sinh lao động, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. HCM (VCCI-HCM) phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) và Chương trình Hợp tác Giới chủ Hà Lan (DECP) tổ chức hội thảo “Phát triển quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp”:

  • Thời gian: Thứ năm, ngày 15/12/2016 (8:00 – 12:00)
  • Địa điểm: Phòng họp lầu 10, Nhà khách Quốc Hội, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM
  • Nội dung: Vui lòng tham khảo chương trình đính kèm.
  • Thành phần tham dự:

– Đại diện lãnh đạo của VCCI, VWEC, DECP;
– Đại diện của Sở Lao động Thương binh & Xã hội TP. HCM, HEPZA, Liên đoàn Lao động TP. HCM;
– Đại diện của các hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp;
– Đại diện của một số trường/viện đào tạo và nghiên cứu về QHLĐ; Các giảng viên nguồn của câu lạc bộ DECP.

  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh (có phiên dịch)

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Hội đồng Doanh nhân Nữ Việt Nam, VCCI-HCM
ĐT: 08. 3932 5167; Fax: 08. 3932 5472
C. Hiền; DĐ: 0983 232 688; Email: hien.tran@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo