Những cam kết WTO mà Việt Nam phải thực hiện năm 2012 – Thuận lợi, khó khăn và những giải pháp để nâng cao năng lực hội nhập, hiệu quả kinh doanh của các Doanh nghiệp Lâm Đồng

Thời gian:    Ngày 26/04/2012 (07:30 – 11:30)
                          
Địa điểm:     Đoàn An điều dưỡng 198, 2B Lữ Gia, Phường 9, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng   

Giảng viên:  Ông Ts. Nguyễn Văn Chắt – Giảng viên cao cấp Bộ Công Thương, Trọng tài viên Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam

Học phí:       Miễn phí

Nội dung:    Phổ biến, hướng dẫn , giải đáp về những kỹ năng, kiến thức về hội nhập, cam kết WTO

Đối tượng tham gia: Các cán bộ Quản lý nhà nước, cán bộ nghiệp vụ Xuất Nhập Khẩu của Doanh nghiệp

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:

Phòng Pháp Chế, VCCI-HCM

ĐT: 08.39326498; Fax: 08.39325472

Anh Bùi Mạnh Hùng – DĐ: 0909337672; Email: hungbuic1@yahoo.com

  • Sự kiện
  • Đào tạo