[vccitranslate]

Ngân hàng – Doanh nghiệp và vấn đề khơi thông nguồn vốn

Nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp từng bước tháo gỡ khó khăn về vốn và nâng cao kỹ năng và quản trị nguồn vốn tại doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trước bối cảnh Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực triển khai một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ phối hợp với Cổng thông tin ngân hàng – lãi suất tổ chức hội thảo:

“Ngân hàng – Doanh nghiệp và vấn đề khơi thông nguồn vốn”

Thời gian: Ngày 30/8/2012 (08:00 – 12:00)
Địa điểm: Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Q.1.

Chương trình: Vui lòng xem file gửi kèm.
Miễn phí tham dự.

VCCI-HCM trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp đăng ký tham dự buổi hội thảo nói trên.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, VCCI-HCM
ĐT: 08.39325170/39320033; Fax: 08.39325472
A.Chu Văn Dũng – DĐ: 0912363838; Email: chuvandung@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo