Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Bộ luật sư năm 2005 đã đóng vai trò là một trong các văn bản pháp quan trọng nhất của Nhà nước ta trong việc tôn trọng và bảo đảm thực thu quyền tài sản, quyền nhân thân cho các chủ thể trong lưu thông dân dự, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Tuy nhiên sau hơn 8 năm thực hiện, Bộ luật Dân sự đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, nhiều quy định chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, do đó cần được sửa đổi tổng thể.Trong khuôn khổ các hoạt động góp ý xây dựng pháp luật, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức hội thảo:

“Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)”

  • Địa điểm:  Lầu 10, VCCI-HCM, 171, Võ Thị Sáu, P.7, Quận 3, TP.HCM
  • Thời gian: Buổi sáng thứ năm, ngày 10/04/2014

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng kính mời Quý Cơ quan, doanh nghiệp/ hiệp hội, chuyên gia, luật sư, nhà nghiên cứu đến tham dự và có ý kiến góp ý cho Dư thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).

Toàn văn Dự thảo Luật và một số tài liệu liên quan được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ www.vibonline.com.vn 

Đăng ký tham dự vui lòng liên hệ trước ngày 09/04/2014

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Phòng Pháp chế, VCCI-HCM
ĐT:083.9326498; Fax: 083.9325472
A. Hùng – DĐ: 0909337672; Email: hungbuihc1@yahoo.com/ hungbuihc1@gmail.com

 

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo