[vccitranslate]

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và giải quyết tranh chấp từ hợp đồng thương mại quốc tế

Chi nhánh VCCI-HCM trân trọng kính mời Quý đơn vị đăng ký tham dự các khóa đào tạo:
 

1. Chủ đề         :  “KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP  TỪ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ”
•    Thời gian     :    Hai ngày 28- 29/4/ 2011   ( 8h30-11:30; 13h30-16h30)
•    Địa điểm     :   VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3 – TP. HCM  
•    Giảng viên     :   Ths Tô Bình Minh, Giảng viên cao cấp trường Đại học Ngoại thương
•    Nội dung    :
– Các loại đàm phán trong hợp đồng thương mại quốc tế : cứng, mềm, nguyên tắc,…
– Những nội dung của hợp đồng thương mại quốc tế và những lưu ý để bảo vệ lợi ích của các bên;
– Các phương thức giải quyết tranh chấp : ưu nhược điểm và các trình tự tiến hành

•    Phí tham dự : 700.000 đ/người   (Bao gồm: Học phí, tài liệu, giấy chứng nhận, giải khát..)

2.  Chủ đề         :  “QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG KINH DOANH”
•    Thời gian     :    hai ngày 9-10/06/2011   ( 8h30-11:30; 13h30-16h30)
•    Địa điểm     :   VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3 – TP. HCM  
•    Giảng viên     :  TS. Đào Đăng Kiên -Phó trưởng khoa Quản lý nhà nước về kinh tế- Học viện Hành chính tại TP.HCM
•    Nội dung    :
           I. Tổng quan về văn phòng : Ví trí, vai trò nhiệm vụ , Cơ cấu tổ chức, nguyên tắc làm việc của văn phòng ; Các loại hình quản lý hành chính văn phòng;
           II. Quản lý hành chính văn phòng :
– SOẠN THẢO VĂN THƯ : Văn thư Hành chánh, Văn thư Thương mại
– LƯU TRỮ HỒ SƠ:  Phòng Hành Chánh, Phòng Nhân sự, Phòng Nghiệp vụ
– HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ:
– Tiến trình hoạch định chính sách nguồn nhân lực
– Kỹ năng phỏng vấn và tuyển dụng người có năng lực “phù hợp”: Cấp nhân viên, Cấp  quản trị
– ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC : Các phương thức đánh giá, xếp loại, tạo động lực cho nhân viên
          III. Thảo luận – Bài tập ngắn

•    Phí tham dự : 600.000 đ/người   (Bao gồm: Học phí, tài liệu, giấy chứng nhận, giải khát..)

Liên hệ thông tin và đăng ký tham dự:
Chi nhánh VCCI.HCM, Hội đồng Doanh Nhân Nữ VN
Tel. :  (08) 39325167, 0903 646 080
Fax :   (08) 39325472
EMail: nglanhuong@vcci-hcm.org.vn

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo