Quản trị rủi ro pháp lý cho nhà quản lý doanh nghiệp

Người quản lý doanh nghiệp là chức danh được quy định bởi Luật Doanh nghiệp. Người quản lý doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời, phải chịu các trách nhiệm cá nhân đối với doanh nghiệp và bên thứ ba khi thực hiện các chức trách theo vai trò, vị trí của mình. Rủi ro pháp lý đối với người quản lý doanh nghiệp là những rủi ro ở mức độ cao, trong đó có rủi ro phải gánh chịu trách nhiệm hình sự do thực hiện không đúng hoặc không thực hiện quy định của pháp luật trong quá trình điều hành doanh nghiệp. Một trong những nguyên nhân của việc này là do Người quản lý doanh nghiệp chưa nhận diện được đầy đủ, chính xác vai trò, trách nhiệm của mình theo Luật định.

Nhằm giúp Người quản lý doanh nghiệp trang bị khả năng nhận diện, đánh giá đầy đủ rủi ro pháp lý, kiểm soát và hướng tới triệt tiêu các nguyên nhân để tự phòng ngừa và bảo vệ tốt nhất cho bản thân, hạn chế tối đa xảy ra các rủi ro cho uy tín, thương hiệu, sự an toàn về sự nghiệp và tài sản của bản thân và doanh nghiệp, Chi nhánh Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM (VCCI-HCM) tổ chức khóa đào tạo:

“QUẢN TRỊ RỦI RO PHÁP LÝ 

CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP”

 • Thời gian: Ngày 7-8/07/2022 (8h – 16h30).
 • Địa điểm: Hội trường lầu 4, Tòa nhà VCCI – HCM
 • Đối tượng tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, ban điều hành, và các chức danh quản lý khác như các giám đốc/trưởng phòng chức năng, Kế toán trưởng, thành viên ban kiểm soát…
 • Nội dung: vui lòng xem chương trình chi tiết đính kèm.
 • Giảng viên:
  • Luật sư Lê Thị Thủy – Luật sư điều hành Cty Luật Law Link Việt Nam
  • Nguyên Giám đốc pháp lý Tập Đoàn Hòa Bình, Tập đoàn Archetype Group, Tập đoàn Nam Long, và cố vấn pháp lý cho nhiều Chủ doanh nghiệp.
  • 25 năm kinh nghiệm chuyên sâu về pháp lý doanh nghiệp (quản trị, đầu tư, kinh doanh, tranh tụng & giải quyết tranh chấp…)
 • Học phí:
  • Doanh nghiệp chưa Hội viên VCCI: 1.800.000 VNĐ/người;
  • Doanh nghiệp Hội viên VCCI: 1.600.000 VNĐ/người;
 • Link đăng ký: https://forms.gle/WHDYpsu6UWLktyZE9

Doanh nghiệp đăng ký 2 học viên được miễn phí học viên thứ 3, Doanh nghiệp đóng học phí trước ngày 20/6 được giảm 100.000 VNĐ trên mỗi học viên. 

VCCI-HCM trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp quan tâm đăng ký cho Người quản lý doanh nghiệp mình tham dự khóa đào tạo hữu ích trên. Rất mong nhận được sự quan tâm tham dự đầy đủ của Quý Doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Phòng Hội viên & Đào tạo, VCCI-HCM
ĐT: 028 3932 5149 – Fax: 028 3932 5472
C. Trâm – ĐT: 0983 967 567 – Fax: 028 3932 5472 – Email: tramnguyenvcci@gmail.com

 • Sự kiện
 • Đào tạo