Khóa đào tạo Phát triển kỹ thuật giảm thiểu carbon

Thực hiện thỏa thuận hợp tác hỗ trợ xây dựng TP. Hồ Chí Minh thành thành phố xanh, giảm thiểu phát thải carbon trong tương lai giữa Chính quyền TP. Hồ Chí Minh và TP. Osaka, Hiệp hội phát triển công nghiệp và nguồn nhân lực Hải Ngoại (HIDA) với sự hỗ trợ của Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM), Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. HCM (ITPC) và Viện Phát triển quản trị và công nghệ mới (IMT) tổ chức khóa đào tạo về “Phát triển kỹ thuật giảm thiểu carbon” (CRTP) thuộc “Chương trình Phát triển cộng đồng thông minh cho Việt Nam” từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 3 năm 2017 tại TP. Osaka – Nhật Bản.

Chương trình này nhằm giúp các doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển sản xuất giảm thiểu phát thải carbon, sử dụng các kỹ thuật thân thiện môi trường tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm chi phí sản xuất dựa trên các bài học và tình hình thực tế thành công của các doanh nghiệp Nhật Bản.

  • Thời gian: từ ngày 6 – 15/3/2017
  • Địa điểm: Trung Tâm HIDA – TP. Osaka, Nhật Bản

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Phòng Giao dịch Quốc tế, VCCI-HCM
ĐT: 08. 3932 5166; Fax: 08. 3932 5472
C. Đào
– DĐ: 0932 636 316; Email: jadevcci@vcci-hcm.org.vn
A. Vinh – DĐ: 091 88 66 055; Email: hongocvinh@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo