[vccitranslate]

Khóa đào tạo Giám đốc điều hành – CEO 2020

Trong thời đại hiện nay, môi trường kinh doanh liên tục thay đổi và phát triển rất nhanh, tạo cho Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức trong vấn đề hoạch định những chiến lược kinh doanh. Do đó, các nhà quản lý, Giám đốc điều hành cần làm chính là tiếp thu tư duy chuẩn mực quốc tế, nhất là áp dụng công nghệ thông tin vào xây dựng chiến lươc kinh doanh, để xử lý những tình huống, khó khăn của Doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản lý theo kịp thời đại 4.0. Việc chủ động thay đổi này sẽ đưa tổ chức đi đúng hướng, có chiến lược rõ ràng và nhanh chóng đạt mục tiêu.

Giám đốc điều hành (CEO) – Vị thuyền trưởng của doanh nghiệp – chính là người chịu trách nhiệm định hướng, xây dựng, phát triển và duy trì hệ thống của cả công ty trong thời đại công nghiệp 4.0.

Nắm bắt được điều đó và nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp nhanh hơn, mạnh hơn, có những chiến lược tốt hơn, hệ thống quy trình hợp lý hơn, sản phẩm ổn định hơn, nâng cao năng lực vị thế cạnh tranh …. thông qua đó giúp các doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế  khu vực và thế giới, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) sẽ tổ chức chương trình đào tạo:

“GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – CEO 2020”

Thông qua chương trình, học viên có khả năng:

  • Vạch ra chiến lược dài hạn cho doanh nghiệp.
  • Kế hoạch và mục tiêu ngắn hạn về vật lực, trí lực và tài lực cho doanh nghiệp mình.
  • Nhìn ra được lợi thế, hạn chế so với đối thủ; phân tích vi mô, vĩ mô của thị trường để xác định lộ trình phát triển của doanh nghiệp.
  • Xây dựng văn hóa cải tiến và không ngừng thay đổi cho doanh nghiệp…

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký: 
Phòng Hội viên và Đào tạo, VCCI-HCM
ĐT: 028.3932 5149/3932 5739  – Fax: 028.3932 5472
C. Trâm – DĐ: 0983 967 567 Email: tramnguyenvcci@gmail.com

  • Sự kiện
  • Đào tạo