Hướng dẫn và giới thiệu chính sách mới về quản lý hàng hóa XK & NK, Hệ thống VNASS – VCIS

Thực hiện đề án “Đối thoại về thuế, hải quan và tuyên truyên phổ biến pháp luật về thuế và hải quan 2014” Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM
( VCCI-HCM) tổ chức khóa đào tạo với chủ đề: HƯỚNG DẪN VÀ GIỚI THIỆU CHÍNH SÁCH MỚI VỀ QUẢN LÝ HÀNG HÓA XK & NK, HỆ THỐNG VNASS – VCIS, THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA GIA CÔNG, THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VẬT TƯ NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

  • Thời gian: Ngày 23/09/2014 (8:30 – 16:30)
  • Địa điểm: Hội trường lầu 4, Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
  • Nội dung: Giới thiệu văn bản mới về hệ thống VNASS:

+ Danh sách văn bản: Nghị định 87/2012/NĐ – CP
+ Thông tư 22/ 2014/TT – BTC
+ Các văn bản hướng dẫn ( phụ lục đính kèm ), trường hợp không khai VNACCS, Mã loại hình XNK, Khai báo nhiều Hóa đơn, Khai báo đơn giá hóa đơn, Khai nộp lô hàng trên 50 dòng hàng, khai báo đơn vị tính, Khai báo số hiệu container, Khai báo trường hợp làm tròn số, Khai báo mã miễn thuế, Khai báo tiêu chí hàng cũ mới, Cấp số tờ khai, Khai tờ khai giá trị, Khai báo việc chậm nộp C/O, Kiểm hóa hộ, Hàng XK chuyển của khẩu, hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu, Bảo lãnh thu nộp thuế, Thu lệ phí HQ, Lệ phí thu hộ, Giải phóng hàng, Đưa hàng về bảo quản, Thông quan xác nhận tờ khai, Xác nhận hàng qua khu vực giám sát, Sửa chữa, khai bổ sung, sửa tên phương tiện vận tải, số hiệu container XK sau khi đã thông quan, Hủy tờ khai, Thủ tục đối với hàng gia công, XNK tại chỗ, Hàng hóa đưa vào kho ngoại quan, Hàng kinh doanh TN – TX, Khai tờ khai vận chuyển độc lập, Thủ tục DN ưu tiên,
Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa gia công, thủ tục Hải quan đối với nguyên liệu vật tư hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Chính sách mới về quản lý hàng hóa XK, NK.

  • Giảng viên: Th.s Phan Bình Tuy – Phó trưởng Phòng Giám sát Quản lý,Cục HQ – Tp.HCM
  • Phí tham dự: Đối với DN là Hội viên VCCI: 600.000đ/ người; đối với DN chưa là Hội viên VCCI: 700.000đ/ người
  • Ưu đãi: Doanh nghiệp đăng ký 3 người miễn phí người thứ 4

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Phòng Hội viên & Đào tạo, VCCI-HCM
ĐT: 08. 39325149/ 08. 39326598 (ext 312) – ĐT: 0909738795 (C.Thủy)
Email: thanhthuydohb@yahoo.com; thuythanh.do.vcci@gmail.com

  • Sự kiện
  • Đào tạo