[vccitranslate]

Hướng dẫn tạo lập, kiểm tra chứng từ thanh toán bằng L/C tuân thủ những quy định pháp lý mới của UCP600 2007 ICC

 Nhằm giúp các lãnh đạo quản lý doanh nghiệp,  cán bộ nghiệp vụ kinh doanh XNK,  cán bộ phụ trách bộ phận ngân hàng nâng cao nghiệp vụ chuyên sâu về các kỹ năng và kinh nghiệm phòng chống các rủi ro trong phương thức thanh tóan quốc tế, Chi nhánh Phòng Thương Mại và Công nghiệp tại TP.HCM (VCCI.HCM) sẽ tổ chức khóa học “Hướng dẫn tạo lập, kiểm tra chứng từ  thanh toán bằng L/C tuân thủ những quy định pháp lý mới của UCP600 2007 ICC
        
•    Thời gian         : Hai ngày 28-29/03/2011   ( 8h30-11h30, 13h30-16:30)
•    Địa điểm         : 171 Võ Thị Sáu, Q. 3 – TP. HCM  
•    Nội dung         :
1.    Hướng dẫn áp dụng bộ tập quán quốc tế điều chỉnh về L/C: UCP600, ISBP 681,
          EUCP 1.1 và URR 725 2007 ICC.
2.    Hướng dẫn vận hành 7 loại commercial L/C : Irrevocable, Confirmed, Red
          Clause, Transferable, Back to back, Revolving, Reciprocal  Letter of Credits.
3.    Tạo lập và kiểm tra Hối phiếu đòi nợ – Bill of Exchange.
4.    Tạo lập và kiểm tra Hoá đơn thương mại- Commercial Invoice.
5.    Tạo lập và kiểm tra Vận đơn đường biển- Bill of Lading.
6.    Tạo lập và kiểm tra Chứng từ bảo hiểm- Insurance Policy.

●   Giảng viên     :  GS TS Đinh Xuân Trình : Nhà giáo ưu tú, Giảng viên cao cấp Đại học Ngoại Thương, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh VCCI.

•    Phí tham dự : 700.000đ/người    (Bao gồm: Học phí, tài liệu, giấy chứng nhận, giải khát..)

Liên hệ đăng ký:  (Gửi Email hoặc Fax (theo mẫu kèm) , hoặc điện thoại :
VCCI.HCM, Hội đồng Doanh Nhân Nữ VN
Tel. :(08) 39325167, 0903 646 080 Fax : 39325472 , nglanhuong@vcci-hcm.org.vn

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo