[vccitranslate]

Hội thảo tại Bình Dương về những cam kết WTO Việt Nam thực hiện trong năm 2011

Nhằm phổ biến cho doanh nghiệp về các cam kết WTO mà Việt Nam phải thực hiện trong năm 2011, tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện các cam kết đó đồng thời hiểu hơn về chủ trương và giải pháp của Nhà nước, thảo luận về giải pháp của từng Doanh nghiệp trước các thách thức của hội nhập . Trong khuôn khổ chương trình phổ biến pháp luật, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức buổi hội thảo về :
“Những cam kết WTO mà Việt Nam phải thực hiện trong năm 2011 – Thuận lợi và khó khăn đối với Doanh nghiệp, Chủ trương và Giải pháp”

Địa điểm:  Hội trường Chi hội Thương Gia Đài Loan Bình Dương
                   29 Đại lộ Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Thời gian: Sáng thứ bảy ngày 14/5/2011 (bắt đầu từ 7h30)
Nội dung:
– Trình bày những cam kết WTO mà Việt Nam phải thực hiện .
– Chỉ ra những thuận lợi và khó khăn đối với Doanh nghiệp .
– Nêu chủ trương của nhà nước .
– Thảo luận, trao đổi những giải pháp .

Giảng viên:
Tiến Sĩ Luật PHẠM VĂN CHẮT – Giảng viên cao cấp, báo cáo viên Bộ Công Thương về WTO, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam .
Học phí : Miễn phí (đã có hỗ trợ từ dự án VCCI).
           
Để tổ chức tốt hôi thảo vui lòng đăng ký tham dự theo mẫu trước ngày 14/05/2011 (liên hệ: anh Thái 0918 918 672, anh Cường 0903 167 326 – Tổ cấp C/O tại Bình Dương, số 1 đường Trường Sơn, An Bình, Dĩ An, Bình Dương. Fax: 08.39 325 472, email quangthai.ng@gmail.com).

  • Sự kiện
  • Đào tạo