Hội thảo Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua trao quyền cho phụ nữ tại nơi làm việc

Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua trao quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ tại nơi làm việc là một trong nhũng yếu tố cần thiết giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Hoạt động này cũng giúp phát huy vai trò của khối doanh nghiệp trong việc thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững số 5 của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam.

Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp rà soát các chương trình và chính sách hiện có cũng như xây dựng chính sách mói để thực hiện việc trao quyền cho phụ nữ, Cơ quan của Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Tổ chức Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc (UN Global Compact) đã cùng phối hợp xây dựng Bộ Nguyên tắc về Trao quyền cho phụ nữ.

Nhằm thông tin đến các doanh nghiệp về bộ Nguyên tắc Trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam và hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc xây dựng chính sách và thực hành các Nguyên tắc này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ phối hợp với UN Women Việt Nam đồng tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua trao quyền cho phụ nữ tại nơi làm việc” tại thành phố Hồ Chí Minh.

  • Thời gian: Ngày 03/11/2015 (8:30 – 12:00)
  • Địa điểm: Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside, 17 Tôn Đức Thắng, Quận 1
  • Đối tượng tham dự: Lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý nhân sự, đại diện tổ chức công đoàn
  • Nội dung: Vui lòng xem file chương trình đính kèm

Ban Tổ chức khuyến khích các Doanh nghiệp tham gia hội thảo xem xét việc ký Thư ủng hộ Bộ Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ. Thư ủng hộ này có thể ký tại Hội thảo hoặc được CEO ký trước và trao lại cho Ban Tổ chức tại Bàn đăng ký đại biểu vào ngày diễn ra Hội thảo. Thư ủng hộ được đính kèm bên dưới.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 31/10/2015:
Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững, VCCI
ĐT: 04.3574 4002; Fax: 04.3577 2699
C. Giang- DĐ: 0129 788 2011; Email: giangnh@vcci.com.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo