[vccitranslate]

Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư (sửa đổi)

Luật Doanh nghiệp (2005) và Luật Đầu tư (2005) là hai luật lớn, quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt đối với hoạt động của doanh nghiệp. Qua hơn 7 năm triển khai thực hiện, bên cạnh việc góp phần tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế nước ta trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, những quy định tại hai luật này đã phát sinh những hạn chế, vướng mắc cần phải sửa đổi để phù hợp với thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì soạn thảo Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) với mục tiêu khắc phục những hạn chế, vướng mắc, chồng chéo, mâu thuẫn từ hai đạo luật quan trọng này. Để hai luật này có tính khả thi, phù hợp với thực tế, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức:

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp hoàn thiện
Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi)

  • Địa điểm: Hội trường lầu 10, Chi nhánh VCCI tại Tp. HCM
  • Thời gian: Thứ ba, ngày 11/03/2014
    Buổi sáng (8:00 – 11:30): Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi)
    Buổi chiều (13:30 – 16:30): Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
  • Chủ trì Hội thảo: Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc và Thứ trưởng Bộ KH và ĐT Đặng Huy Đông

Toàn văn Dự thảo Luật và một số tài liệu liên quan được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ www.vibonline.com.vn

VCCI trân trọng kính mời Qúy Doanh nghiệp/ Hiệp hội/ VPLS/ Chuyên gia tham dự và tham luận tại Hội thảo.

Quý DN, Hiệp hội, Cơ quan ban ngành có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 10/03/2014:
Phòng Pháp chế, VCCI-HCM
ĐT: 08-3932 6498 – DĐ: 090 949 7155
A. Nguyễn Văn Đức; Email: nvduc1980@gmail.com

  • Sự kiện
  • Đào tạo