Hội thảo Lấy ý kiến hoàn thiện Dự án Luật hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa

Dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thảo luận trước khi trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua vào kỳ họp thứ nhất năm 2017. So với phiên bản trước, dự thảo lần này có những thay đổi quan trọng tác động lớn tới cộng đồng doanh nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (quy định tại Điều 6 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2016 và Điều 25 Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật này), để các quy định trong Dự luật bảo đảm tính hợp lý, khả thi và đạt được các mục tiêu đã đề ra, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức: Hội thảo Lấy ý kiến hoàn thiện Dự án Luật hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa

  • Thời gian: Thứ sáu, ngày 14/04/2017 (08:00-11:30)
  • Địa điểm: Hội trường lầu 10, VCCI HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3
  • Thành phần: Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc chủ trì hội thảo, Lãnh đạo các Hội/Hiệp hội, Cơ quan, Doanh nghiệp và Chuyên gia.
  • Dự thảo và các tài liệu liên quan được đăng tải tại đây

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Phòng Pháp chế Trọng tài, VCCI-HCM
ĐT:083.9326498; Fax: 083.9325472
A. Hưng  – DĐ: 090 917 0171; Email: vuxuanhung@vcci-hcm.org.vn
A. Đức – DĐ: 090 949 7155, Email: nvduc1980@gmail.com
A. Hùng – DĐ: 0909337672; Email: hungbuihc1@yahoo.com/ hungbuihc1@gmail.com

  • Sự kiện
  • Đào tạo