Hội thảo Lấy ý kiến Doanh nghiệp Dự thảo luật Cạnh tranh (Sửa đổi)

Luật cạnh tranh là một trong những đạo luật quan trọng trong khung khổ pháp luật về doanh nghiệp, tác động mạnh mẽ tới môi trường cạnh tranh của nước ta. Bên cạnh, những điểm tích cực đã phát huy trong gần 12 năm qua, thì trong bối cảnh kinh tế – xã hội hiện tại, Luật đang bộc lộ những điểm không còn phù hợp. Hiện tại, Bộ Công Thương đang chủ trì soạn thảo Dự thảo Luật cạnh tranh với nhiều sửa đổi quan trọng về: đối tượng chịu tác động; các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; tập trung kinh tế; cơ quan quản lý cạnh tranh.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức:

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP DỰ THẢO LUẬT CẠNH TRANH (SỬA ĐỔI)

  • Thời gian: Thứ sáu, ngày 12/05/2017 (08:00-11:30)
  • Địa điểm: Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3
Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Phòng Pháp chế Trọng tài, VCCI-HCM
ĐT: 08. 3932 6498; Fax: 08. 3932 5472
A. Đức – DĐ: 090 949 7155; Email: ducnguyen@vcci-hcm.org.vn
A. Linh – DĐ: 091 908 3777; Email: nguyenlinh@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo