[vccitranslate]

Hội thảo “Lấy ý kiến bộ chỉ tiêu đánh giá tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế”

Thực hiện Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật Thuế của người nộp thuế (Bộ tiêu chí). Bộ tiêu chí một trong các căn cứ giúp cơ quan thuế phân loại doanh nghiệp về việc tuân thủ quy định về về pháp luật thuế. Việc phân loại này sẽ phục vụ quá trình ra các quyết định quản lý thuế khác như: hoàn thuế, hỗ trợ thực hiện thủ tục thuế, thanh tra, kiểm tra…Nhằm đảm bảo tính hợp lý của Bộ chỉ tiêu với hoạt động của doanh nghiệp khi đưa vào áp dụng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổng Cục thuế với sự hỗ trợ của Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) – nhóm Ngân hàng Thế giới (World bank) phối hợp tổ chức:

Hội thảo “Lấy ý kiến bộ chỉ tiêu đánh giá tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế”

  • Thời gian: Thứ sáu, ngày 20/05/2016 (8:00 – 11:30)
  • Địa điểm: KS Duxton, 63 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM
  • Nội dung: Vui lòng tham khảo Chương trình chi tiết đính kèm.
Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 19/05/2016
Phòng Pháp chế Trọng tài, VCCI-HCM
ĐT: 08. 3932 6498; Fax: 08. 3932 5472
A. Linh; Email: nguyenlinh@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo