Hội thảo “FTA – Các ưu đãi về thuế Xuất Nhập Khẩu của Chính phủ Hàn Quốc đối với các Doanh nghiệp Việt Nam

Hiện nay xu thế tự do hóa thương mại của Thế giới đang được các quốc gia quan tâm. Trong đó việc tham gia các FTA sẽ tạo điểu kiện thúc đẩy cải tổ cơ chế, chính sách và môi trường kinh doanh của các nước, góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh của tổng thể nền kinh tế. Khi tham gia vào FTA, các hàng rào thuế quan đươc gỡ bỏ sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa Việt Nam xâm nhập vào các thị trường lớn và tiềm năng. Bên cạnh việc gia tăng kim ngạch xuất khẩu vào các khu vực, chuyển dịch lớn nhất mà các FTA mang lại là giúp các doanh nghiệp Việt Nam nhận biết được những mặt hàng có lợi thế, cũng như định hướng được thị trường mục tiêu.

Với những lý do trên, Chi nhánh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) phối hợp với Bộ Chiến Lược và Tài Chính, Bộ Ngoại Giao và Thương Mại, Cục Hải Quan của Hàn Quốc tổ chức buổi hội thảo “FTA – Các ưu đãi về thuế Xuất Nhập Khẩu của Chính phủ Hàn Quốc đối với các Doanh nghiệp Việt Nam” .

Thời gian: 16/11/2011 (14:00 – 16:00)
Địa điểm:  K/s Rex (Phòng họp Sunflower), 141 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp. HCM
Phí tham dự: Miễn phí
 
Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ đăng ký:
Phòng Giao dịch Quốc tế VCCI-HCM
ĐT: 08.39327301/ 0908171114 (C.Như)  hoặc 08.3.39325166 (C.Đào)
Fax: 08.39325472
Email: quynh.nhu@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo