[vccitranslate]

Hội thảo “Dịch vụ và giải pháp thu hồi nợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”

Nội dung       :
  •    Tổng quan thị trường – Cung cấp giải pháp thu hồi công nợ cho các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường nước ngoài
  •    Dịch vụ và giải pháp thu hồi nợ cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa của  PAN ASIAN – Commercial Consulting Group
  •    Quy trình thu hồi nợ
  •    Câu hỏi và giải đáp

Thời gian      :        Ngày 24/04/2012  (14:00-16:30)

Địa điểm       :        VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM

Phí tham dự :        Miễn phí

Báo cáo viên  :  Ông Keth Stilings – Giám Đốc điều hành Tập đoàn tư vấn thương mại PAN ASIAN, ông từng là giám đốc tài chính – quản lý chiến lược kế hoạch tài chính, phát triển các dự án của Pan Asian.

Ngôn ngữ trình bày : Tiếng Anh (có phiên dịch)

Tập đoàn tư vấn thương mại PAN ASIAN đã có gần 25 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển khả năng thu hồi thành công các khoản nợ tại Hoa Kỳ, các nước Châu Âu và một số nước khác; Pan Asian chỉ thu một khoản phí cố định và đặc biệt là chỉ thu khoản này khi việc thu hồi hộ thành công. Nếu việc thu hồi hộ không có kết quả, Pan Asian sẽ không thu bất kỳ chi phí nào.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:

Hội đồng Doanh Nhân Nữ, VCCI-HCM,

ĐT: 08.39325167 – DĐ: 0903646080; Fax: 08.39325472 

Email: lanhuongvcci@gmail.com

Web : www.vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo