Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về Chương trình thí điểm thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc

Dự án Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động được khởi động từ ngày 12/11/2015, cho đến nay đã trải qua 6 tháng triển khai, và đang đi vào giai đoạn kết thúc. Những hoạt động chính của dự án được triển khai trong thời gian qua đã hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp, góp phần cải thiện quan hệ lao động thông qua việc thực thi tốt Pháp luật lao động, cụ thể là Nghị định 60/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/06/2013 về thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

Với mong muốn đưa ra những đánh giá sơ bộ ban đầu về tác động của dự án đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp xúc học hỏi lẫn nhau, cùng chia sẻ những khó khăn, hạn chế, và đưa ra những giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) tổ chức buổi “Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về Chương trình thí điểm thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc”.

  • Thời gian: Thứ ba, ngày 24/05/2016 (08:30 – 12:00)
  • Địa điểm: Phòng Rose 1, Khách sạn Đồng Nai, 57 Phạm Văn Thuận, Biên Hòa, Đồng Nai
  • Thành phần:       

– Đại diện Sở LĐTBXH Đồng Nai; Công đoàn KCN Biên Hòa; VCCI-HCM
– Lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý cấp trung của doanh nghiệp.

  • Lệ phí: Miễn phí tham dự

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Văn phòng giới sử dụng lao động, VCCI-HCM
ĐT: 08. 3932 5169; Fax: 08.3932 1790
C. Nhung – DĐ: 094 94 94 086; Email: trangnhung@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo