Hội nghị “Một số vấn đề cải cách thể chế, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp – Giao ban Hiệp hội và Doanh nghiệp khu vực phía Nam”

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 09 – NQ/TW của Bộ Chính Trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ Doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và NQ 19/NQ- CP của chính phủ về “ Những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017, định hướng đên năm 2020, Nghị quyết 35/NQ-CP về “Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020”. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị “Một số vấn đề cải cách thể chế, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp – Giao ban Hiệp hội và Doanh nghiệp khu vực phía Nam”

  • Thời gian: Thứ tư, ngày 29/06/2016 (08:00 – 11:30)
  • Địa điểm: Hội trường Lầu 10, Tòa nhà VCCI-HCM, số 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3

Bên cạnh việc tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của Doanh nghiệp, công tác hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp của các Hiệp hội khu vực phía Nam trong thời gian qua, Hội nghị sẽ là diễn đàn đối thoại giữa cộng đồng DN với lãnh đạo chính quyền các địa phương về giải quyết khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, những cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, từ đó đề xuất các giải pháp liên kết phối hợp hành động để hỗ trợ hiệu quả cộng đồng DN trong khu vực hội nhập thành công.

Hiệp hội/ Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Phòng Hội viên và Đào tạo, VCCI-HCM
ĐT: 08. 3932 5149; Fax: 08. 3932 5472
C. Trâm – DĐ: 0983 967 567; Email: tramnguyenvcci@gmail.com

  • Sự kiện
  • Đào tạo