Hội nghị Đối thoại giữa Bộ Tài chính và Doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan

Nhằm tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan, tạo môi trường kinh doanh minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế) tổ chức hội nghị doanh nghiệp năm 2014 nhằm thông tin, tuyên truyền các văn bản luật về thuế và hải quan đã và sắp ban hành, đối thoại giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và tăng cường quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan thuế, hải quan.

  • Thời gian: Ngày 06/11/2014 (7:30-12:30)
  • Địa điểm: Hội trường Thống nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
  • Nội dung chính: Thông tin tổng hợp các thay đổi về chính sách, thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế, hải quan; Đối thoại giải đáp các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp ý xây dựng các văn bản pháp luật từ phía các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 5/11/2014:
Phòng Hội viên và Đào tạo (VCCI HCM)
ĐT: 08 3932 5149 / 3932 5739      Fax: 08 3932 5472
DĐ: 0909 738 795 (C.Thủy) hoặc 0909 857 520 (A. Thông)
Email: thuythanh.do.vcci@gmail.com; doanthong@vcci-hcm.org.vn

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo