Hội nghị Doanh nghiệp khu vực phía Nam

Để chuẩn bị Đại hội Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khóa VI, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp khu vực phía Nam.

  • Thời gian: 14h00, Thứ hai ngày 02 tháng 12 năm 2013
  • Địa điểm: Phòng Khánh Tiết – Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM
  • Nội dung: Thảo luận nội dung các văn kiện trình Đại hội VCCI lần thứ VI và Hiệp thương chọn cử Đại biểu đi tham dự Đại hội VCCI lần thứ VI.
  • Thành phần: Doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp hội viên VCCI
  • Chủ trì: Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI

Trân trọng kính mời đại diện Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội Doanh nghiệp và Qúy Doanh nghiệp tới dự hội nghị trên.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Phòng Hội viên và Đào tạo, VCCI-HCM
A. Thông: ĐT: 0903.857.520 – Email: doanthong@vcci-hcm.org.vn
C. Thúy: ĐT: 08. 39325149 – 39325739; Email luuthanhthuy72@yahoo.com

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo