[vccitranslate]

Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc

Trong khuôn khổ Diễn đàn thương mại Việt Nam – Hàn Quốc, Chi nhánh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) và Thương Vụ Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh (KOTRA) với sự hỗ trợ của Bộ Thương Mại, Công Nghiệp và Năng Lượng Hàn Quốc (MOTIE) tổ chức hội thảo giới thiệu về “Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc”.

  • Thời gian: Ngày 12/11/2013 (09:00-13:00)
  • Địa điểm: KS New World, 76 Lê Lai, Q.1, TP.HCM

Hội thảo nhằm giúp các Doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những cơ hội và thách thức nảy sinh trong quá trình thực hiện các cam kết tự do hóa thương mại ASEAN – Hàn Quốc, từ đó có thể chủ động định ra chiến lược tiếp cận, tăng khả năng xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc một cách phù hợp.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Phòng Giao dịch Quốc tế, VCCI-HCM
ĐT: 08.3932 6499/ 08.3932 6598 (ext.361) ; Fax: 08.39325472
C.Trà – DĐ : 098 363 0609
Email:
huongtra@vcci-hcm.org.vn; travcci@yahoo.com 

  • Sự kiện
  • Đào tạo