[vccitranslate]

Giải đáp vướng mắc về Luật thuế theo tinh thần của Nghị quyết số 29/2012/QH13

Ngày 21 tháng 06 năm 2012, Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về một số chính sách Thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Để giúp các doanh nghiệp nắm vững Nghị quyết này và áp dụng một cách đúng đắn, hiệu quả, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp.HCM (VCCI-HCM) tổ chức buổi hướng dẫn: “Giải đáp vướng mắc về Luật quản lý thuế, Luật thuế GTGT, TNDN, TNCN theo tinh thần của Nghị quyết số 29/2012/QH13”

Thời gian:        Ngày 10/08/2012 (08:30 – 16:30)

Địa điểm:         Hội trường lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM.

Báo cáo viên:  Ông Đỗ Đăng Tăng, cục thuế Tp.HCM.

Học phí:            500,000đ/người.

Phiếu đăng ký trong file đính kèm

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, VCCI-HCM
ĐT: 08.39325170/39320033; Fax: 08.39325472
A.Chu Văn Dũng – DĐ: 0912363838; Email: chuvandung@vcci-hcm.org.vn

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo