Đoàn doanh nghiệp tham dự chương trình Giao lưu Thương mại ngành Thực phẩm – Đồ uống tại Cộng hòa Áo và khảo sát thị trường châu Âu

Nhân dịp Liên Đoàn các Phòng Thương mại Áo (WKO) tổ chức chương trình Giao lưu Thương mại quốc tế chuyên ngành Thực phẩm và Đồ uống tại Thủ đô Vienna, đồng thời nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam cập nhật thông tin về thị trường, cũng như tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới, Chi Nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. HCM (VCCI-HCM) tổ chức: “Đoàn Doanh nghiệp tham dự chương trình Giao lưu Thương mại ngành Thực phẩm – Đồ uống tại Cộng hòa Áo và khảo sát thị trường châu Âu”

  • Thời gian: Từ ngày 06 – 15/10/2015 (10 ngày 9 đêm)
  • Địa điểm: Thủ đô các nước: Áo – Cộng hòa Czech – Hungary 
  • Nội dung: Tham gia đoàn, doanh nghiệp có thể gặp gỡ và trao đổi với các doanh nghiệp Áo đang hoạt động trong ngành thực phẩm, nông sản và đồ uống. Đồng thời đoàn còn gặp gỡ và làm việc với các Thương vụ và tổ chức xúc tiến thương mại khác tại các quốc gia Đông Âu để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới trong bối cảnh hiệp định FTA Việt Nam – EU sắp được ký kết. Ngoài ra, đoàn còn tham quan tìm hiểu một số danh thắng dặc trưng của châu Âu
  • Đối tượng tham gia: Tất cả doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan … có nhu cầu hợp tác, trao đổi thông tin với doanh nghiệp châu Âu ngành thực phẩm, nông sản, đồ uống
Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 30/09/2015:
Phòng giao dịch quốc tế, VCCI-HCM
ĐT: 08.3932 5167 – Fax: 08.3932 5472
A. Vinh – DĐ: 0918 866 055; Email: hongocvinh@vcci-hcm.org.vn
A. Tuấn – DĐ: 0903 715 167; Email: vantuan@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo