[vccitranslate]

Cơ hội đầu tư vào chuỗi siêu thị ở Hoa Kỳ

Nội dung :

  • Giới thiệu Cơ hội đầu tư về chuỗi siêu thị ở Hoa Kỳ. Thông tin về kinh tế, chính sách đầu tư vào Siêu thị nông sản Lucky’s Farmers Market ở Hoa Kỳ. Nhà đầu tư có thể đầu tư chỉ để hưởng lợi nhuận cao; hoặc đầu tư để nhận cả lợi nhuận và thẻ xanh cho mình và cả gia đình.
  • Giới thiệu chương trình định cư Hoa Kỳ diện EB5

Thời gian : 9:00 ngày 18/05/2013
Địa điểm : VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Diễn Giả:

  • Ông Jason Brown – Phó Tổng Giám Đốc Phát Triển Thị Trường
  • Bà Cao Thị Thu Duyên –Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh -Đại Diện tại VN

Phí tham dự : Miễn phí (có phiên dịch Anh-Việt)
Hạn gửi phiếu đăng ký tham dự qua fax hoặc email trước ngày 15/5/2013

Liên hệ: VCCI-HCM
ĐT: (08)39325167 – 0903646080
Fax : (08)3932547
Email: lanhuongvcci@gmail.com

  • Sự kiện
  • Đào tạo