Cơ chế Hải quan một cửa Quốc gia và một cửa ASEAN trong xu thế hội nhập và phần mềm C/O mới của VCCI

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, Chính phủ triển khai Cơ chế Hải quan một cửa Quốc gia và một cửa ASEAN. Một số Bộ ngành đã kết nối kỹ thuật, đưa các thủ tục hành chính chính thức thực hiện thông qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia.

Nhằm cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp hiểu rõ về cơ chế kết nối, quy trình thực hiện các thủ tục trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia và kế hoạch kết nối với ASEAN một cửa trong xu thế hội nhập sâu rộng của Việt Nam và cung cấp các quy tắc xuất xứ trong các FTA mới, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) kính đề nghị Quý doanh nghiệp cử cán bộ chuyên trách tham dự Chương trình (xem nội dung chi tiết gửi kèm dưới đây): “Cơ chế Hải quan một cửa Quốc gia và một cửa ASEAN trong xu thế hội nhập và phần mềm C/O mới của VCCI”

STT Thời gian Người liên hệ Thời hạn
đăng ký
1 Thứ 3, ngày 10/11/2015 Anh Nguyễn Khánh Linh
DĐ: 0919 083 777
Email: khanhlinhvcci@yahoo.com
Trước ngày 09/11/2015
2 Thứ 6, ngày 13/11/2015 Chị Trần Thị Lệ Hoa
DĐ: 0989 032 665 
Email: lehoavcci@yahoo.com.vn
Trước ngày 12/11/2015
3 Thứ 2, ngày 16/11/2015 Chị Lê Thị Thu Thảo
DĐ: 0919 553 884
Email: lethaovcci@gmail.com
Trước ngày 15/11/2015

 

  • Địa điểm: Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3
  • Học phí: 800.000 đ/người

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Phòng Pháp chế trọng tài, VCCI-HCM
ĐT: 08. 3932 6498; Fax: 08.3932 5472
Người liên hệ thông tin như bảng thông tin bên trên.

  • Sự kiện
  • Đào tạo