Chẩn đoán tình hình tài chính Doanh nghiệp qua phân tích báo cáo tài chính

Chuyên đề: Chẩn đoán tình hình tài chính Doanh nghiệp qua phân tích báo cáo tài chính

*       Mục đích:
Chuyên đề được thiết kế để mang lại cho bạn kỹ năng trên theo một quy trình nhiều bước phân tích , ngắn gọn nhưng đầy đủ. Các bạn sẽ thực hành cụ thể việc đọc hiểu và phân tích đánh giá tình hình sức khỏe tài chính trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thực tế.
*      Nội dung chương trình:
– Bản chất của BCTC
– Đối tượng sử dụng thông tin trên BCTC
– Đọc hiểu các chỉ tiêu cơ bản trên BCTC
– Phân tích báo cáo cáo KQKD
– Phân tích BCĐKT
– Phân tích BCLCTT
– Các bước chẩn đoán tình hình tài chính DN và các biện pháp khắc phục
*     Thời gian      : 1 ngày 7/5/2010 (8.00 – 16.30)
*      Địa điểm: Hội trường lầu 4, VCCI HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3
*      Báo cáo viên : TS. Lê Thị Khoa Nguyên
*       Đối tượng tham dự: Ban giám đốc, Thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, kế toán, lãnh đạo các phòng kinh doanh và cán bộ trực tiếp kinh doanh, các nhà quản lý và những người quan tâm.
 
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ chị Bùi Tường Vi, ĐT: 39326929, Fax: 39321929/39325472; e-mail: tuongvi@vcci-hcm.org.vn, VCCI HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3 (P.203)
 

  • Sự kiện
  • Đào tạo