[vccitranslate]

NHNN: Tiếp tục hạ lãi suất điều hành

Ngày 12/5, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định điều chỉnh các mức lãi suất có hiệu lực từ ngày 13/5 với mức giảm từ 0,3-0,5%/năm ở các loại lãi suất khác nhau.

Cụ thể, tại quyết định số 918/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với các ngân hàng, NHNN điều chỉnh giảm lãi suất tái cấp vốn từ 5,0%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 3,5%/năm xuống 3,0%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm. Lãi suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở từ 3,5%/năm xuống 3,0%/năm.

Tại quyết định số 919/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014, NHNN quy định: Lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 0,5%/năm xuống 0,2%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm từ 4,75%/năm xuống 4,25%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân), tổ chức tài chính vi mô giảm từ 5,25%/năm xuống 4,75%/năm.
Theo Quyết định số 920/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, mức lãi suất giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm.

Các quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và gây suy thoái kinh tế toàn cầu, Chính phủ và Ngân hàng Trung ương nhiều nước cắt giảm lãi suất điều hành và thực thi nhiều giải pháp kích thích kinh tế, hỗ trợ tài khóa với quy mô lớn.

Trước đó, NHNN đã hạ lãi suất điều hành một đợt vào ngày 17/3. Mới đây, tại Hội nghị Thủ tướng và doanh nghiệp, người đứng đầu ngành ngân hàng cũng cho hay: Căn cứ nhu cầu vốn cho tăng trưởng kinh tế, NHNN sẽ xem xét nới tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng, giảm tiếp các lãi suất điều hành như: tái cấp vốn, chiết khấu, lãi suất thị trường mở,… Cùng với đó, NHNN sẽ quyết liệt chỉ đạo các Tổ chức tín dụng (TCTD) tiết giảm chi phí, giảm lợi nhuận để tạo điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay một cách bền vững.

Đồng thời NHNN sẽ thường xuyên bám sát các diễn biến thực tế tình hình kinh tế vĩ mô để thận trọng, điều chỉnh lãi suất với liều lượng vừa đủ để thực hiện các mục tiêu vừa bảo đảm tăng trưởng nhưng cũng phải kiểm soát tốt lạm phát.

 Nguồn: chinhphu.vn
  • Sự kiện
  • Đào tạo