[vccitranslate]

Nhân rộng mô hình chuyển đổi số tiên tiến trong công nghiệp sản xuất tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình Hướng tới chuyển đổi số thành công, và tiếp nối những kết quả tích cực đã đạt được từ của buổi tọa đàm lần 1 với chủ đề Các hiểu biết thiết yếu về chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất và buổi tọa đàm lần 2 với chủ đề Tiên phong xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, VCCI-HCM tiếp tục phối hợp với hội viên là Công ty Epicor Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm thứ 3 ngày 14/09/2023 với chủ đề Nhân rộng mô hình chuyển đổi số tiên tiến trong công nghiệp sản xuất tại Việt Nam hôm nay.

Nhân rộng mô hình chuyển đổi số tiên tiến trong công nghiệp sản xuất tại Việt Nam

Toàn cảnh Tọa đàm

Sau những thông tin tổng quan về chuyển đổi số cũng như giới thiệu một số mô hình chuyển đổi số phù hợp cho doanh nghiệp tại Việt Nam đã được đề cập trong hai buổi tọa đàm trước đó, buổi tọa đàm lần 3 này đã đi sâu vào các giải pháp nhằm thúc đẩy mở rộng việc áp dụng công nghệ chuyển đổi số tiên tiến vào lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam.

Đây là cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp sản xuất có quy mô tầm trung trở lên nghiên cứu và định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp mình trong thời gian tới. Chương trình có sự tham dự của tân Giám đốc quốc gia của Công ty Epicor Việt Nam, các chuyên gia đến từ Epicor và nhiều doanh nghiệp sản xuất Việt Nam với quy mô tầm trung trở lên.

Sau thành công của Hội thảo, VCCI-HCM và Hội viên là Công ty Epicor Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức Hội thảo để tổng kết hiệu quả của chuỗi tọa đàm này và giới thiệu các hoạt động hỗ trợ Hội viên, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam trong thời gian tới.

Nguồn: Phòng Giao dịch Quốc tế, VCCI-HCM

  • Sự kiện
  • Đào tạo