[vccitranslate]

Nâng cao Cơ hội tiếp cận Thị trường cho các Doanh nghiệp tại Việt Nam: Thực hành Nguồn cung bền vững và Quan hệ lao động có Đạo đức trong Chuỗi cung ứng

Hội thảo
Nâng cao Cơ hội tiếp cận Thị trường cho các Doanh nghiệp tại Việt Nam:
Thực hành Nguồn cung bền vững và Quan hệ lao động có Đạo đứctrong Chuỗi cung ứng

Diễn ra vào ngày 20/03/2018 tại khách sạn Sheraton theo nội dung đính kèm.

Thông tin đăng ký tham dự gửi về địa chỉ mail: Ms Thu (tnthutran@iom.int)

  • Sự kiện
  • Đào tạo