[vccitranslate]

Mời tham dự buổi Giới thiệu Triển lãm SOURCE INDIA 2018

Mời tham dự buổi Giới thiệu Triển lãm SOURCE INDIA 2018:

  • Thời gian : Thứ Ba, ngày 17/07/2018 (buổi sáng, từ 10:00 – 12:00)
  • Địa điểm  : Khách sạn Northern Saigon, số 11A Thi Sách, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Việt Nam tham gia Buổi giới thiệu có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu dệt (vải các loại, sợi nhân tạo, sợi cotton, nguyên liệu bông/ sơ, v.v..) tại triển lãm SOURCE INDIA 2018 sẽ được lựa chọn và nhận tài trợ từ  Ban tổ chức.

Thông tin liên hệ:
Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ

Ms. Phạm Thị Tuyết – Trợ lý thương mại;
Tel: 3823750 ext. 17; E-mail: com.hcm@mea.gov.in

  • Sự kiện
  • Đào tạo