Lễ công bố Báo cáo Phát triển Việt Nam

Lễ công bố Báo cáo Phát triển Việt Nam 2019

Thời gian: 8:30 – 12:00, thứ sáu, ngày 17 tháng 01 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM

Báo cáo Phát triển Việt Nam (VDR) là một loạt các báo cáo chính sách và phân tích hàng đầu của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Báo cáo VDR 2019 với chủ đề: Việt Nam – Kết nối vì Phát triển và Thịnh vượng chung, trình bày tổng quan toàn diện về các vấn đề kết nối ở Việt Nam và các phân tích nhằm đưa ra các khuyến nghị chính sách và chiến lược đầu tư để hỗ trợ Việt Nam hội nhập với thị trường toàn cầu và trong nước, kết nối không gian và khả năng hồi phục.

Thông tin chi tiết vui lòng xem các tệp đính kèm.

  • Sự kiện
  • Đào tạo