[vccitranslate]

Kiện toàn cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy VCCI

Ngày 23/7/2022, tại trụ sở VCCI đã diễn ra Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ VCCI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên đảng đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch VCCI. Đến dự và chỉ đạo hội nghị về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương có đồng chí Nguyễn Viết Thanh, Phó Trưởng ban Tổ chức, Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện các Ban chuyên môn của Đảng uỷ Khối.

Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ VCCI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Nguyễn Việt

Về phía đảng đoàn VCCI có đồng chí Hoàng Quang Phòng, Phó Bí thư đảng đoàn, phó Chủ tịch VCCI, Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban tổ chức, đồng chí Bùi Quang Cường, Chánh Văn phòng Đảng ủy VCCI đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ VCCI nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 25 đồng chí:

1-Đồng chí Nguyễn Quang Vinh

2-Đồng chí Trần Thị Lan Anh

3-Đồng chí Nguyễn Anh Đức

4-Đồng chí Phan Hồng Giang

5-Đồng chí Nguyễn Tuấn Hải

6-Đồng chí Trần Huy Phương

7-Đồng chí Bùi Quang Cường

8-Đồng chí Trần Ngọc Liêm

9-Đồng chí Phạm Đình Vũ

10-Đồng chí Hoàng Văn Anh

11-Đồng chí Vũ Thị Thanh Huyền

12-Đồng chí Đậu Anh Tuấn

13-Đồng chí Lương Minh Huân

14-Đồng chí Phạm Thái Lai

15-Đồng chí Nguyễn Linh Anh

16-Đồng chí Tống Minh Phương

17-Đồng chí Nguyễn Trung Thực

18-Đồng chí Nguyễn Tiến Huy

19-Đồng chí Phạm Thế Nam

20-Đồng chí Đỗ Đình Hiệu

21-Đồng chí Trần Thị Thu Hương

22-Đồng chí Nguyễn Tiến Quang

23-Đồng chí Nguyễn Phương Nam

24-Đồng chí Mai Thị Diệu Huyền

25-Đồng chí Lê Văn Dũng

Ban Chấp hành Đảng bộ VCCI nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với số phiếu rất tập trung, Ban Chấp hành Đảng bộ VCCI đã bầu 8 đồng chí vào Ban Thường vụ đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch VCCI đã đắc cử chức vụ Bí thư Đảng uỷ VCCI nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Việt

1-Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên đảng đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch VCCI.

2-Đồng chí Trần Thị Lan Anh, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ VCCI nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng thư ký VCCI.

3-Đồng chí Phan Hồng Giang, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Thư ký VCCI, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ VCCI.

4-Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng Ban Tài chính VCCI.

5-Đồng chí Nguyễn Tuấn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban thuộc Ban quan hệ quốc tế VCCI.

6-Đồng chí Bùi Quang Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy VCCI.

7-Đồng chí Trần Huy Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VCCI, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty TNHH MTV Sở hữu trí tuệ VCCI.

8-Đồng chí Trần Ngọc Liêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VCCI, Bí thư Đảng ủy VCCI phía Nam, Giám đốc Chi nhánh VCCI tại TP. HCM.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch VCCI đã đắc cử chức vụ Bí thư Đảng uỷ VCCI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Trần Thị Lan Anh, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ VCCI nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng thư ký VCCI đã đắc cử chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ VCCI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Trần Thị Lan Anh, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ VCCI nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng thư ký VCCI đã đắc cử chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ VCCI nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Việt

Hội nghị cũng đã bầu 6 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1-Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tài chính, Chủ tịch Công đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

2-Đồng chí Bùi Quang Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

3-Đồng chí Tống Minh Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

4-Đồng chí Trần Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Văn phòng Giới Sử dụng lao động.

5-Đồng chí Trương Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng ban Ban quan hệ Quốc tế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

6-Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Trưởng ban Ban Tài chính Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2020 – 2025, Trưởng ban Tài chính, Chủ tịch Công đoàn VCCI đã đắc cử chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Bùi Quang Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2020-2025, Chánh Văn phòng Đảng uỷ VCCI đã được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2020 – 2025 bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT đảng uỷ VCCI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt cho Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp trung ương, đồng chí Nguyễn Viết Thanh, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng uỷ Khối đã yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để gửi Ban tổ chức báo cáo với Thường trực, Thường vụ để chuẩn y.

Sau khi có quyết định chuẩn y, đề nghị xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư.

Xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra và xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hàng năm..

Ngoài ra, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy VCCI thực hiện mục tiêu chính trị công tác xây dựng đảng của Đảng bộ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Vinh đánh giá, với tinh thần tích cực, tập trung, Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ VCCI nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thực hiện các nội dung quan trọng.

Đó là, bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, và Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ VCCI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ VCCI nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Việt

Đồng chí Nguyễn Viết Thanh, Phó Trưởng ban Tổ chức, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương đến dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Nguyễn Việt

Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng ban Tài chính, Chủ tịch Công đoàn VCCI đã đắc cử chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Việt

Đồng chí Phan Hồng Giang, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Thư ký VCCI, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ VCCI. Ảnh: Nguyễn Việt

Đồng chí Bùi Quang Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2020-2025, Chánh Văn phòng Đảng uỷ VCCI đã được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2020-2025 bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT đảng uỷ VCCI nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Việt

Đồng chí Đậu Anh Tuấn. Ảnh: Nguyễn Việt

Đồng chí Lương Minh Huân. Ảnh: Nguyễn Việt

Đồng chí Nguyễn Tiến Huy. Ảnh: Nguyễn Việt

Đồng chí Phạm Đình Vũ. Ảnh: Nguyễn Việt

Đồng chí Nguyễn Tiến Quang. Ảnh: Nguyễn Việt

Đồng chí Nguyễn Linh Anh. Ảnh: Nguyễn Việt

Đồng chí Phạm Thế Nam. Ảnh: Nguyễn Việt

Đồng chí Vũ Thị Thanh Huyền. Ảnh: Nguyễn Việt

Với tinh thần tích cực, tập trung, Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ VCCI nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thực hiện các nội dung quan trọng. Ảnh: Nguyễn Việt

Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp.

  • Sự kiện
  • Đào tạo